Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Byggeri

Find oplysninger via menuen om bl.a. byggetilladelser, klimatilpasning og hvilke regler, der gælder for din ejendom eller et område i kommunen

Byggesagsbehandlingen er under stort pres

Ekstraordinært mange byggesager og et nyt bygningsreglement betyder, at vores byggesagsbehandling i øjeblikket varer op til 5 måneder

De lange sagsbehandlingstider er utilfredsstillende for jer der ansøger, og vi beklager, at I i øjeblikket må vente lang tid på at få byggesagen behandlet og afgjort. Vi arbejder på nye tiltag, som kan nedbringe sagsbehandlingstiden og vi er blandt andet ved at oplære nye medarbejdere.

Det sidste års Coronakrise har haft den effekt, at mange har kastet sig over nye byggeprojekter. Det er en landsdækkende tendens, som også slår igennem her i kommunen. Samtidig er der kommet et nyt bygningsreglement, der i hvert fald i en overgangsfase forøger sagsbehandlingstiden, da det nye reglement medfører ændrede sagsgange, yderligere dokumentation og ekstra dialog og vejledning til bygherre og rådgivere. Samlet set betyder det, at vores sagsbehandlingstid er forøget.

Vi beklager endnu engang og gør, hvad det er muligt for at forbedre sagsbehandlingstiden.

Læs mere om byggesagsbehandling på vores side om hvordan du ansøger om byggetilladelse.

Byggeri