Gå til hovedindhold
Du er her:

Byggeri

Find oplysninger via menuen om bl.a. byggetilladelser, klimatilpasning og hvilke regler, der gælder for din ejendom eller et område i kommunen

Lang ventetid på at få din byggesag behandlet

Der er fortsat godt gang i byggeriet i kommunen, og det giver desværre lange sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden er dog heldigvis nedadgående.

Forvaltningen har i øjeblikket cirka 100 sager, der afventer sagsbehandling. Du skal derfor forvente, at der kan gå op til 6-7 måneder fra du har ansøgt med en fyldestgørende ansøgning, til der er truffet afgørelse i din byggesag.

Derudover har arbejdet med de nye ejendomsvurderinger medført et større antal lovliggørelsessager. Du skal derfor forvente en sagsbehandlingstid på cirka 12 måneder for disse sager.

Vi beklager endnu engang og gør, hvad det er muligt for at forbedre sagsbehandlingstiden.

Læs mere om byggesagsbehandling på vores side om hvordan du ansøger om byggetilladelse.

Byggeri