Gå til hovedindhold
Du er her:

Forbered dit byggeprojekt

Din ansøgning skal indeholde alle nødvendige oplysninger, og dine tegninger skal være så klare og tydelige, at vi kan se, hvad du vil bygge

Søg oplysninger, inden du går i gang

En ejendom er pålagt forskellige regler, som kan have betydning for, hvordan du kan anvende og bebygge ejendommen. Det kan være fx zonebestemmelser (by- eller landzone), kommuneplan, lokalplan, bygge- og beskyttelseslinjer og tinglyste bestemmelser. 

Vi har erfaring for, at det oftest er en god idé at få hjælp af en professionel byggerådgiver.

Vær opmærksom på

 • Det er dit ansvar

  Selvom dit byggeri ikke kræver byggetilladelse, skal byggeriet stadig overholde bygningsreglementet, lokalplanbestemmelser og anden lovgivning. Det er dit ansvar, at alle bestemmelser er overholdt, når du bygger. Er de ikke det, skal du ændre projektet eller eventuelt søge dispensation.

 • Om du skal søge dispensation

  Hvis dit projekt ikke overholder alle gældende bestemmelser i lokalplan, servitutter, bygningsreglement eller anden lovgivning, skal du indsende en begrundet ansøgning om dispensation. Det gælder også, selvom projektet ikke kræver byggetilladelse eller godkendelse.

 • Hvad din byggeansøgning skal indeholde

  I Bygningsreglement 2018 (BR18), § 10, kan du se, hvad din byggeansøgning skal indeholde. Derudover vil Byg og Miljø guide dig i forbindelse med ansøgningsprocessen.

  Det er ofte relevant at indplacere byggeriet i brand- og konstruktionsklasse.

 • Dit byggeri kan kræve andre tilladelser

  Du skal være opmærksom på, at du muligvis skal søge andre nødvendige tilladelser, fx til: