Gå til hovedindhold
Du er her:

Dispensation

Hvis dit projekt kræver dispensation eller særlig tilladelse, skal du begrunde din ansøgning

Hvornår skal du søge?

Du skal sende en begrundet ansøgning om dispensation, når byggeriet ikke overholder bestemmelserne i:

  • En lokalplan eller byplanvedtægt
  • Bygningsreglementet
  • Tinglyst servitut
  • Bygge- og beskyttelseslinjer
  • Anden lovgivning

Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har alle nødvendige tilladelser og dispensationer.

Naboorientering og/eller partshøring

Vær forberedt på, at det kan være nødvendigt, at kommunen sender dit projekt i høring, inden du kan få svar.

I nogle tilfælde skal ansøgningen behandles politisk.

Ved dispensationsansøgninger må du forvente længere sagsbehandlingstid.