Gå til hovedindhold
Du er her:

Adgang fra egen grund til vej

Ønsker du at anlægge ny adgang (overkørsel) fra vej til din grund eller flytte din eksisterende adgang til din grund?

Nye adgange og ombygning/flytning af eksisterende adgange på kommuneveje og private fællesveje skal godkendes af kommunens vejmyndighed.

Hvis du ønsker at nedlægge en eksisterende adgang, skal du ligeledes ansøge om tilladelse hos kommunen. Vær opmærksom på, at du skal have tilladelse fra kommunen, før du går i gang med at etablere, flytte, ændre eller nedlægge adgangen.

Som grundejer er du selv ansvarlig for at få udført arbejdet af en entreprenør, og det er ansøger, der afholder udgifterne hertil.

Ansøgning 

Du skal sende din ansøgning til kommunens vejmyndighed, Trafik og Mobilitet på mail trafikmobilitet@ltk.dk.

Din ansøgning skal indeholde en målsat oversigtstegning, der viser placering, bredde og udformning af adgangen. Adgangen skal anlægges vinkelret på kørebanen i en bredde af 2,4 m (enkelt adgang) eller 4,8 m (dobbelt adgang).

Private fællesveje

Hvis du bor på en privat fællesvej, skal du være opmærksom på, at kommunens tilladelse alene er en offentligretlig tilladelse. Dette betyder, at du som grundejer på en privat fællesvej også skal indhente tilladelse hos vejejer.

Skitser til inspiration

Se vejledende skitser til inspiration.

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål på mail trafikmobilitet@ltk.dk.