Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Adgang fra egen grund til vej

Hvis du ønsker at anlægge ny adgang (overkørsel) fra vej til din grund eller flytte din eksisterende adgang til din grund, skal du søge om tilladelse hos Lyngby-Taarbæk Kommunes Vejmyndighed.

Nye adgange og ombygning/flytning af eksisterende adgange på kommuneveje og private fællesveje skal godkendes af kommunens Vejmyndighed.

Hvis du ønsker at nedlægge en eksisterende adgang, skal du ligeledes ansøge om tilladelse hos kommunen. Du skal have tilladelse fra kommunen, før du går i gang med at etablere, flytte, ændre eller nedlægge adgangen.

Som grundejer er du selv ansvarlig for at få udført arbejdet af en entreprenør og det er ansøger, der afholder udgifterne hertil.

Ansøgning 

Du skal sende din ansøgning til Kommunens Vejmyndighed i Trafik og Mobilitet på mail: trafikmobilitet@ltk.dk

Din ansøgning skal indeholde en målsat oversigtstegning, der viser placering, bredde og udformning af adgangen.

Adgangen skal anlægges vinkelret på kørebanen i en bredde af 2,4 m (enkelt adgang) eller 4,8 m (dobbelt adgang).

Adgange til private fællesveje

Hvis du bor på en privat fællesvej skal du være opmærksom på at Kommunens tilladelse alene er en offentligretlig tilladelse. Dette betyder at du som grundejer på en privat fællesvej også skal indhente tilladelse hos vejejer.

Skitser til inspiration

Se vejledende skitser til inspiration.

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål på mail: trafikmobilitet@ltk.dk