Gå til hovedindhold
Du er her:

Affald fra renovering og nedrivning

Når du renoverer og nedriver, skal du være særlig opmærksom på materialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer

Affaldet skal anmeldes til kommunen

Du skal anmelde affaldet til kommunen senest 14 dage før, arbejdet går i gang. 

Hvis du anmelder affald med fx PCB, bly eller andre tungmetaller, skal kommunen have analyser af affaldet.

Vi anbefaler at kontakte en sagkyndig på området, som kan gennemgå bygningen for farlige og miljøskadelige stoffer.

Kommunen bestemmer, hvor affaldet skal køres hen.

Anmeldelse skal ske via Bygningsaffald.dk 

Få hjælp via mobilapp

Skal du renovere eller nedrive, kan du få hjælp og vejledning i den app, som Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet i samarbejde med de øvrige sjællandske kommuner.

Appen fører dig som bygherre gennem hele processen, fra før du påbegynder arbejdet til du skal aflevere affaldet på det rigtige modtageanlæg. I appen er eksempler på gode kortlægningsrapporter, links til EAK-koder, grænseværdier med mere.

Sådan downloader du appen på din mobil

Gå ind på www.mitbyggeaffald.dk i din browser på mobilen. Efter et par sekunder kommer en lyserød bjælke op øverst på skærmen, hvor du kan trykke på ”install”. Følg vejledningen på skærmen.

Mobilapp mitbyggeaffald.dk
Billedet viser vores mobilapp, hvor du kan få hjælp og vejledning

Genbrug af byggematerialer

Uforurenede byggematerialer som fx mursten, tømmer, døre og vinduer må gerne genbruges.

Læs mere om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i vores faktaark nederst på siden.

Bortskaffelse af jord

Der gælder særlige regler, hvis du vil fjerne jord fra ejendommen.

Sorter dit affald

Affald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Målet er at mindske mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes.

Husk ikke at sammenblande affald, der skal genanvendes, forbrændes og deponeres.