Gå til hovedindhold
Du er her:

Affald fra renovering og nedrivning

Når du renoverer og nedriver, skal du være særlig opmærksom på materialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer

Affaldet skal anmeldes til kommunen

Du skal anmelde affaldet til kommunen senest 14 dage før, arbejdet går i gang. 

Hvis du anmelder affald med fx PCB, bly eller andre tungmetaller, skal kommunen have analyser af affaldet.

Vi anbefaler at kontakte en sagkyndig på området, som kan gennemgå bygningen for farlige og miljøskadelige stoffer.

Kommunen bestemmer, hvor affaldet skal køres hen.

Anmeldelse skal ske gennem Byg og Miljø. 

Genbrug af byggematerialer

Uforurenede byggematerialer som fx mursten, tømmer, døre og vinduer må gerne genbruges.

Læs mere om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i vores faktaark nederst på siden.

Bortskaffelse af jord

Der gælder særlige regler, hvis du vil fjerne jord fra ejendommen.

Sorter dit affald

Affald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Målet er at mindske mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes.

Husk ikke at sammenblande affald, der skal genanvendes, forbrændes og deponeres.