Gå til hovedindhold
Du er her:

Småbygninger

Hvilke regler gælder, når du skal opføre småbygninger som fx garager, carporte og skure?

Småbygninger som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse, overdækkede terrasser m.m. kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, når det samlede areal af småbygninger på grunden er mindre end 50 m². Det er altså ikke størrelsen på den enkelte bygning, der bestemmer, om du skal søge om byggetilladelse.

Når du skal opføre en småbygning, skal du sørge for at overholde bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser (højde- og afstandskrav).

Hvis det ikke er muligt at overholde bestemmelserne, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriet, og du skal indsende en byggeansøgning – også selv om det samlede areal af småbygninger er under 50 m².

Kræver din bygning byggetilladelse eller dispensation, skal du indsende en ansøgning via Byg og Miljø.

Læs mere om reglerne for småbygninger i bygningsreglementet. 

Vigtigt at vide, før du går i gang

  • At du som bygherre har ansvar for, at byggearbejder udføres i henhold til relevante gældende normer, standarder og bestemmelser, herunder bygningsreglementet og lokalplan/byplanvedtægt
  • At du bør gennemse tingbogen i forbindelse med den videre planlægning af byggearbejdet, fordi der kan være tinglyste servitutter på ejendommen, som begrænser eller forhindrer dit planlagte byggearbejde. Overholdes servitutter mv. ikke, kan det kan medføre klager fra naboer og i værste fald ende med en retssag, der vil forsinke eller ændre byggeprojektet og medføre ekstra udgifter
  • At nedsivning af tag- og overfladevand som udgangspunkt skal føres til faskine. Etablering af faskiner skal udføres som angivet i ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”, DS 440
  • Du skal meddele BBR-registret, når byggeriet er færdigt. Du skal indsende oplysninger om areal, væg- og tagmateriale. Du kan skrive til os via Digital Post, klik på linket i den røde kontaktboks på denne side via borger.dk
  • At ejendomme er omfattet af områdeklassificeringen, jf. § 50 i Lov om Forurenet jord. Hvis der skal bortskaffes jord, skal jorden anmeldes og anvises fra Natur og Miljø, Lyngby-Taarbæk Kommune. Anmeldelsen kan ske elektronisk via www.jordweb.dk. Se mere på kommunens hjemmeside under Jord og forurening
  • Vilkår for benyttelse af vejareal ved bygge- og anlægsarbejde finder du under siden Anvendelse af vej og torv. Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter skal anmeldes til kommunen, læs mere under siden Støj og støv fra byggepladser.