Gå til hovedindhold
Du er her:

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger inden første overnatning finder sted

Reglerne om midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet (BR18) kapitel 5 og 1, og tilhørende bilag 13.

Kap. 5, § 152 a

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres, at:

  • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Kap. 1, § 6 h

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, jf. § 148, nr. 5, eller § 157, nr. 1, som ikke er en del af en certificering af en transportabel konstruktion, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2, Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Bilag 13, pkt. 1.1.6

Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer i samme rum skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser belægningsfelterne, hvor der kan overnattes eller opmagasineres inventar og bagage samt flugtvejspassagerne mellem belægningsfelterne og udgangsdørene.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Belægningsplanen er til brug for både arrangører og brugerne for sikring og vedligeholdelse af frie flugtvejspassager frem til rummets udgangsdøre.