Gå til hovedindhold
Du er her:

Varmecheck

Hvis din husstand opfylder kriterierne, og automatisk vil kunne findes ved hjælp af de anvendte registre, skal du holde øje med din NemKonto.

Den 10. august 2022 modtog over 400.000 husstande varmechecken. Udbetalingen er sket helt automatisk.

I begyndelsen af 2023 kan du søge om at få varmechecken udbetalt, hvis du mener, du opfylder betingelserne for at få varmechecken, men ikke har modtaget den.

Jeg opfylder kriterierne, men har ikke fået varmechecken.

Vær opmærksom på, at det er den ældste i husstanden (pr. 1. januar 2022), der modtager varmechecken via NemKonto.
Der kan dog opstå fejl i registerdata. Hvis din husstand er berettiget, men ved en fejl ikke automatisk får udbetalt varmechecken, vil I senere få mulighed for at ansøge om udbetaling af varmechecken. Læs mere om ansøgningsportalen her.

Såfremt oplysningerne om varmeinstallation og opvarmningsmiddel ikke er korrekt, kan BBR kontoret kontaktes på tlf. 45 97 35 20 eller på mail bbr-data@ltk.dk.

Din pligt som ejer

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt.