Gå til hovedindhold
Du er her:

Bygge- og anlægsarbejder på forurenet grund

Er din grund forurenet/muligt forurenet, og skal du udføre bygge- og anlægsarbejder eller ændre anvendelse, skal du søge om tilladelse

Ansøg om at bygge på kortlagt areal

Inden du starter et bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt ejendom, skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen vil derefter vurdere, om arbejdet kræver tilladelse efter §8 i jordforureningsloven. Kommunen kan svare på spørgmål om, hvordan du ansøger samt hjælpe dig med at planlægge eventuelle nødvendige undersøgelser.

Krav til ansøgning om at bygge på kortlagt areal

Bygherren (eller dennes rådgiver) skal i ansøgningen om tilladelse beskrive:

  • Det planlagte projekt
  • Den forurening, der er på ejendommen
  • Hvordan du vil tilpasse byggeriet til forureningen

Send ansøgningen til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Eksempler på projekt som kan kræver tilladelse

Nye bygninger, tilbygninger, carporte, ny parkeringsplads, ny terrasse samt fjernelse af flisebelægning m.m. er eksempler på bygge- og anlægsarbejde, der kan kræve tilladelse.

Ændret arealanvendelse

Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af din grund, skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune, så kommunen kan vurdere, om den eksisterende forurening kan udgøre en risiko for menneskers sundhed ved den fremtidige brug af grunden.

Det kan fx være, hvis en tidligere industrigrund i fremtiden skal bruges som bolig, børnehave, legeplads eller lignende.

Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om kommunen kan tillade den planlagte anvendelse. En tilladelse vil ofte indeholde vilkår i forhold til forureningen.