Gå til hovedindhold
Du er her:

Udledning af regn- og overfladevand

Du skal søge tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til søer eller vandløb

Ansøg om udledningstilladelse

Ansøgning om udledning af overfladevand til recipient skal sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Kontakt os for yderligere information om udledning af overfladevand.

Hvad er overfladevand?

Overfladevand er fællesbetegnelsen for regnvand fra helt eller delvist befæstede områder. Det vil sige fx tage, veje, grus- eller græsarealer, som regnvandet helt eller delvist ikke kan trænge igennem.

Overfladevand er som udgangspunkt ikke så forurenet som fx husspildevand, men man skal alligevel være opmærksom på at skille sig af med det på en hensigtsmæssig måde.

Der kan være skadelige stoffer i vandet, som stammer fra området, der afvandes. Det kan være oliespild fra biler, tungmetaller og PAH'er fra dækslid og udstødning på veje, sprøjtemidler fra behandlede grønne områder eller jernbanearealer, næringsstoffer fra beplantede områder såsom park eller skov etc.Derfor kan det være nødvendigt at rense eller behandle af overfladevandet inden det udledes i naturen.