Gå til hovedindhold
Du er her:

Nedrivning af bygninger

Du skal ansøge om nedrivning af bygninger via Byg og Miljø

Husk at oplyse i din ansøgning, hvilke bygninger på grunden du vil nedrive. Du kan eventuelt vise det på et luftfoto eller en tegning over grunden.

Læs din nedrivningstilladelse grundigt

Der er visse regler og frister, du skal overholde, når du får en nedrivningstilladelse. Reglerne finder du i din tilladelse, men vær opmærksom på, at der også gælder regler for fx:

Nogle småbygninger kan du rive ned uden en tilladelse

Garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignende småbygninger i tilknytning til et enfamiliehus kan du rive ned uden først at søge om tilladelse.

Du skal dog stadig give os besked, når du har fjernet bygningerne, så vi kan opdatere din BBR-meddelelse.

  • Fredning og bevaring m.m.

    Du skal være særlig opmærksom, hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan. Planen kan indeholde bestemmelser om forbud mod nedrivning, ændring og ombygning eller lignende. Kommunen skal i disse tilfælde vurdere, om du kan få dispensation til at nedrive bygningen.

    Hvis din bygning er fredet, skal du sende en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen forud for din ansøgning til kommunen.

    Læs mere om Kulturarv.

  • Nedlæggelse eller sammenlægning af boliger

    Hvis du nedlægger en bolig uden at opføre en ny eller sammenlægger boliger, kræver det en tilladelse efter boligreguleringsloven.