Gå til hovedindhold
Du er her:

Varmepumper

På denne side kan du finde information om varmepumper

I mange tilfælde kan du etablere en luft til luft-varmepumpe eller luft til vand-varmepumpe uden tilladelse fra kommunen. Ved etablering af jordvarmeanlæg skal der dog søges om tilladelse, læs mere her på siden om jordvarmeanlæg.

Selv om det ikke altid kræver tilladelse at etablere en varmepumpe, skal du stadig være opmærksom på, at gældende lovgivning skal overholdes, herunder bygningsreglementets bestemmelser og evt. lokalplanen for området. 

I nogle tilfælde kræver opstilling af varmepumper byggetilladelse. Det kan ligeledes i nogle tilfælde kræve en planmæssig dispensation/tilladelse, at opstille varmepumpe.

Hvis en eller flere af følgende forhold gør sig gældende, skal du skrive en mail til byggesagsafdelingen med henblik på at opnå en godkendelse, inden du etablerer en varmepumpe på din ejendom:

 • bebyggelsen er bevaringsværdig (værdi 1-3 eller udpeget i lokalplan)
 • bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan
 • varmepumpen ønskes placeret indenfor en beskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §§16-18
 • du bor i en rækkehusbebyggelse.

I følgende tilfælde kræver etablering af varmepumpe altid en tilladelse:

 • varmepumpen overholder ikke byggeretten eller bygningsreglementets tekniske bestemmelser
 • varmepumpen etableres i forbindelse med nybyggeri (ex. nyt enfamiliehus) i et område, hvor der er tilslutningspligt. Læs mere om tilslutningspligt her på siden om Fjernvarme, naturgas og varmepumper
 • bebyggelse der er fredet. Her skal Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes først.

Der findes en række forskellige varmekilder og der sker løbende udviklinger indenfor området. Se mere om kommunens varmeplanlægning her på siden om Fjernvarme, naturgas og varmepumper.

Vær opmærksom på

 • Bygningsreglementets bestemmelser

  Du skal være opmærksom på, at varmepumper skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet (BR18), herunder byggeretten. En varmepumpe betragtes som en bygningsdel, som ifølge bygningsreglementet skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

  Varmepumper skal ligeledes overholde relevante tekniske bestemmelser i bygningsreglementet, herunder støjkrav (BR18, kap. 17) og krav til energiforsyningsanlæg (BR18, kap. 12). 

  Hvis støjafskærmning er nødvendig for at overholde støjkrav, skal denne ligeledes placeres minimum 2,5 m fra skel.

  Læs mere om reglerne i bygningsreglementet

 • Støj fra varmepumper

  En varmepumpe kan blive en støjgene for både dig og dine eventuelle naboer.

  Varmepumpen har to dominerende støjkilder, ventilatoren og kompressoren. I nogle tilfælde kan lyden fra kompressoren være lavfrekvent støj, som er dybe brumme- eller summelyde. Lavfrekvent støj kan især være et problem i stille perioder om natten og ikke mindst for dine eventuelle naboer.

  Stor forskel i støjniveau

  Der er stor forskel på støjniveauet for de forskellige modeller af varmepumper på markedet. Vi opfordrer til, at du vælger en varmepumpe, der støjer så lidt som muligt, især hvis naboen bor tæt på. Spørg altid forhandleren om, hvor meget den udvendige del af varmepumpen støjer (ventilator og kompressor), og om pumpen udsender lavfrekvente lyde. Vær opmærksom på, om varmepumpen overholder bygningsreglementets bestemmelser om støj.

  Hvilke støjgrænser gælder?

  Varmepumpen skal overholde de støjgrænser, som er angivet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 17 – lydforhold. Du kan læse vejledningen på bygningsreglementets hjemmeside.

  Energistyrelsen har udarbejdet en vejledende støjberegner, som du kan anvende til at få et overblik over, hvordan støjudbredelsen vil være for dine omgivelser. Se Energistyrelsens støjberegner på Energistyrelsens hjemmeside.

  Hvis varmepumpen støjer for meget

  Såfremt varmepumpen støjer mere end det tilladte, kan det føre til klager fra eksempelvis naboer. Vi vil derfor anbefale dig at læse ”Styr på støjen – en guide til installation af luft til vand varmepumper", inden du køber din varmepumpe. Du kan læse guiden på Energistyrelsens hjemmeside.

 • Vejledning om installation

  Korrekt installation af varmepumpen er vigtig både for at overholde gældende love og for at sikre mod støj. Hvis du ønsker at etablere en varmepumpe, er det vigtigt med grundig forberedelse.

  Vær opmærksom på, at du som privatperson, ikke selv må installere din varmepumpe. Det kræver teknisk indsigt, at dimensionere og installere anlægget korrekt. Vælg derfor en godkendt installatør, fx en installatør tilknyttet Varmepumpeordningen, som kan sikre kvaliteten.

  Se links nederst på siden.