Gå til hovedindhold
Du er her:

Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg kræver tilladelse fra kommunen

Sådan ansøger du om et jordvarmeanlæg

Du kan søge om tilladelse til et jordvarmeanlæg via portalen Byg og Miljø (BOM), eller ved at udfylde et ansøgningsskema og evt. en miljøvurderingsanmeldelse (VVM-screeningsskema).

De udfyldte skemaer sendes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk.

Ofte vil en energirådgiver, forhandler af varmepumpe, boreentreprenør eller tilsvarende kunne hjælpe dig med ansøgningen.

Jordvarmeanlæg opdeles administrativt i to grupper; de terrænnære og de dybe. Terrænnære anlæg dække alle anlæg med en maksimal dybde på 5 m under terræn f.eks. anlæg med slanger udlagt horisontalt ca. 1 m under terræn eller anlæg med slanger oprullet i spiraler, der bores ned til maksimalt 5 m under terræn.

Dybe anlæg er alle anlæg med en dybde på mere end 5 m f.eks. vertikale jordvarmeboringer.

Begge typer af anlæg kræver en tilladelse fra kommunen. De dybe anlæg kræver desuden en VVM-screening, hvor flere myndigheder bidrager til at vurdere anlæggets miljøpåvirkning.

Sagsbehandlingstiden er ofte kortere for de terrænnære anlæg, da ansøgningsprocessen er simplere og anlæggene ikke kommer i kontakt med det primære grundvand, hvorfra drikkevand indvindes.

Kort afstand til kortlagte forureninger og/eller til indvindingsboringer kan begrænse mulighederne for at få tilladelse til at etablere en jordvarmeboring. På dette kort kan du se placering af indvindingsboringer inkl. en beskyttelseszone på 300 m omkring disse, kortlagte forureninger og drikkevandsinteresser

Link til kort

Se også kommunens procedure for behandling af ansøgninger om dybe anlæg.

Jordvarme

Terrænnære anlæg (dybde op til 5 meter under terræn):

Ansøgningsskema til jordvarmeslanger - horisontalt anlæg 

 

Dybe anlæg, jordvarmeboringer (dybde mere end 5 meter under terræn):

Ansøgningsskema til jordvarmeboringer - vertikalt anlæg  

VVM-anmeldelse 

Efter jordvarmeanlægget er etableret