Gå til hovedindhold
Du er her:

Fjernvarme og naturgas

I takt med stigende energipriser og nye klimamål overvejer mange boligejere at skifte varmekilde. Her kan du læse om mulighederne for at få fjernvarme og anden varmeforsyning.

Varmeplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2022-2030

En ny varmeplan om udrulning af fjernvarme fra 2022-2030 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 6. oktober 2022, efter at have været i 8 ugers offentlig høring.

Læs Varmeplan 2022-2030

Kortet nedenfor viser i hvilken rækkefølge, det er lagt op til at områderne i kommunen skal udbygges.

Varmeplanen er opdelt i to etaper

Første etape vil få tilbudt fjernvarme i årene 2023-2027. Kommunen har godkendt et projektforslag fra Vestforbrænding, og  Vestforbrænding har nu 5 år til at tilbyde fjernvarme til alle ejendomme som er omfattet af etapen. På kortet nedenfor kan ses, hvilke områder der forventes at få tilbudt fjernvarme hvilke år.

Fjernvarmeudbygning etape 1

Anden etape forventes at løbe fra 2026 til senest 2030. Lyngby-Taarbæk Kommune håber at kunne komme med en mere præcis tidsplan i løbet af 2023.

Sideløbende med fjernvarmeudbygningen skal der etableres lokal produktion af fjernvarme, der bl.a. udnytter overskudsvarme fra virksomheder og spildevand.

Det er målet, at fjernvarmen i 2030 skal være klimaneutral.

Godkendte områder under udbygning 

Fjernvarmeområde C1 i Virum og Sorgenfri blev godkendt i september 2021. Gravearbejdet startede i efteråret 2022, og alle forventes tilbudt fjernvarme senest i 2025.

Læs mere om udbygningen af fjernvarme i Virum og Sorgenfri.

Fjernvarmeområde B3 og 7a blev godkendt 2020. De sidste ejendomme forventes tilkoblet i løbet af første kvartal 2023. Hvis du ikke takkede ja til at få fjernvarme i første omgang, men siden har fortrudt, skal du kontakte Vestforbrænding for at få information om priser og vilkår for tilslutning.

Se optagelse og præsentationer af borgermøde

For at besvare eventuelle spørgsmål omkring fjernvarmeudrulningen, inviterede Lyngby-Taarbæk Kommune til et digitalt og fysisk borgermøde, der blev afholdt henholdsvis d.17/01 og 19/01.

Se information om møderne, samt præsentationer og optagelse. 

Varmepumper

Varmepumper er også et grønt alternativ til olie og gas. Overvejer du at installere en varmepumpe, kan du læse mere på vores side om varmepumper.

Vær opmærksom på, at du i 2023 kan søge tilskud hos Varmepumpepuljen til udskiftning af dit oliefyr, naturgasfyr, elradiatorer eller biomassekedel (træpillefyr etc.) med en varmepumpe. Varmepumpepuljen er åben nu, læs mere her. 

Man kan kun søge hvis man ligger i et område som ikke allerede har fjernvarme, eller hvor der planlægges fjernvarme i fremtiden. Dvs. at man skal have adresse i et af de områder som er udpeget til ”individuel varmeforsyning” på kortet nedenfor, og som derfor er skraveret lilla. De skraverede områder viser den fremtidige planlægning, medens områderne med udfyldte farver viser områdernes nuværende status.

FAQ om varme i Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Kan jeg få fjernvarme?

  Den 6. oktober 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Varmeplan 2022-2030. Ifølge planen skal langt de fleste områder i kommunen fjernvarmeforsynes frem mod 2030. Et kort der illustrerer varmeplanen kan ses i toppen af siden.  Her kan du se, om og i hvilken etape din adresse vil blive tilbudt fjernvarme.

  Du kan også se planerne for din adresse på Vestforbrændings hjemmeside.

 • Hvordan bliver jeg tilsluttet?

  Hvis du ligger indenfor et område, der allerede er fjernvarmeforsynet, skal du kontakte det selskab, der leverer fjernvarme. Vestforbrænding leverer fjernvarme i størstedelen af kommunen, bortset fra Åbrinken, hvor Holte Fjernvarme er fjernvarmeleverandør. Hvis du ligger indenfor et planlagt fjernvarmeområde, vil du automatisk blive kontaktet af Vestforbrænding, når fjernvarmen bliver udbygget i dit område. Det er frivilligt om man vil sluttes på fjernvarmen. Læs mere om fjernvarme på Vestforbrændings hjemmeside.

  Evida leverer naturgas og skal kontaktes, hvis du skifter fra naturgas til en anden opvarmningsform.

 • Er der tilslutningspligt til naturgas og til fjernvarmen?

  Al tilslutningspligt til naturgas er ophævet per. 1 juli 2022.

  Tilslutningspligten til fjernvarme i områder hvor den blev pålagt før den 1. januar 2019 eksisterer stadigvæk, men kommunen kan ikke længere pålægge tilslutningspligt i nye områder. 

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit område ikke får fjernvarme?

  Ligger din bolig i et område, hvor der ikke kommer fjernvarme, er der flere alternativer. Det kan f.eks. være luft-vand varmepumpe eller jordvarme. Find den opvarmning, der passer bedst til din bolig på SparEnergi.dk's hjemmeside.

  Bor du uden for fjernvarmeområderne, men stadig i et boligkvarter med forholdsvis tæt bebyggelse, kan det rigtige alternativ til naturgas måske være et decentralt fjernvarmenet i lokalområdet. Kommunen bistår gerne med at undersøge mulighederne for en fælles varmeløsning i dit område, ligesom kommunen giver tilskud til energigennemgange af boligforeninger. Vær opmærksom på, at anlæg over 0,25 MW skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge Projektbekendtgørelsen.

 • Kræver etablering af en varmepumpe eller jordvarmeanlæg tilladelse fra kommunen?

  I nogle tilfælde kræver opsætning af luft-til-vand varmepumpe en tilladelse. Du kan læse om varmepumper på vores side

  Opsætning af jordvarmeanlæg kræver altid tilladelse. Læs mere om jordvarmeanlæg på vores side

 • Hvordan kan jeg spare på energien?

  Energistyrelsens hjemmeside er der konkret information om varmepumper, en håndværkerliste, tilskudsordninger mv. Du kan regne din besparelse ud ved at skifte varmekilde samt få gratis telefonisk rådgivning om energibesparelser på tlf. 31 15 90 00.

  Lyngby-Taarbæk Kommune giver tilskud til en husgennemgang, hvor en tekniker vil komme ud og gennemgå huset, komme med relevante forslag til energibesparelser og efterfølgende sende en rapport. Læs mere her

 • Hvordan ændrer jeg BBR?

  Når du har skiftet varmekilde, skal du rette det i BBR. Det gøres via selvbetjeningsløsningen.

  Hvis du vil søge om nedsat elafgift ifm. opsætning af varmepumpe, skal du kontakte dit elselskab og søge hos dem.

 • Hvordan søger jeg om varmetillæg som pensionist?

  Hvis du er pensionist, kan du søge tilskud til dine varmeudgifter via Borger.dk