Gå til hovedindhold
Du er her:

Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM)

Miljøvurderingerne laves i forbindelse med planer og projekter for at vurdere deres konsekvenser for miljøet

"Lov om miljøvurdering af planer om programmer og af konkrete projekter (VVM)" danner grundlag for miljøvurderingerne.

Formålet med loven er at sikre, at miljøhensyn indgår under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og ved tilladelse til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ministeriet er ved at udarbejde en vejledning om bekendtgørelsen.

 • Miljøvurdering af planer og programmer

  Lovbekendtgørelsens afsnit II beskriver de planer og programmer, der skal miljøvurderes, og hvordan denne proces gennemføres - herunder evt. udarbejdelse af en miljørapport.

 • Miljøvurdering af konkrete projekter

  Lovbekendtgørelsens afsnit III beskriver de projekter, der skal miljøvurderes, og hvordan denne proces gennemføres - herunder evt. udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

 • Hvilke projekter er omfattet?

  Lovbekendtgørelsens bilag 1 indeholder de projekter, der forventes at påvirke miljøet væsentligt.

  Disse projekter må først gennemføres, når projektets indvirkning på miljøet er vurderet, og der er givet tilladelse til at begynde projektet. 

  Lovbekendtgørelsens bilag 2 indeholder de projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Disse projekter må først gennemføres,

  • når det er vurderet, at projektet ikke får væsentlig indflydelse på miljøet, eller
  • når der er udarbejdet en vurdering af projektets indvirkning på miljøet, og
  • når der efterfølgende er givet tilladelse til at begynde projektet.
 • Sådan søger du
  • Før du etablerer, udvider eller ændrer projekter, der er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 1 og 2, skal du sende en skriftlig ansøgning til den relevante myndighed (jf. lovbekendtgørelsens § 17).
  • For projekter omfattet af bilag 1 skal du fremlægge en miljøkonsekvensrapport (jf. lovbekendtgørelsens § 20).
  • For projekter omfattet af bilag 2 skal du bruge det ansøgningsskema, der er bilag til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 (Miljøvurderingsbekendtgørelsen).
  • Hvis du ønsker, at projektet miljøvurderes, skal det fremgå af ansøgningen.