Gå til hovedindhold
Du er her:

Ulovligt byggeri

Har du byggeri på din grund, som vi ikke kender til, skal du sørge for at få det lovliggjort

 • Disse oplysninger skal vi bruge

  For at vi kan tage stilling til, om dit byggeri kan lovliggøres, skal vi have følgende oplysninger om din bygning:

  • Hvad bliver bygningen brugt til? Udhus/garage/carport/tilbygning/uopvarmet udestue, anneks til beboelse eller lignende?
  • I hvilket år er byggeriet opført? Hvis du ikke ved det, så blot et kvalificeret skøn
  • Tag- og facadematerialer
  • Situationsplan med relevante mål til vej- og naboskel samt til andre bygninger på grunden
  • Hvor stort er arealet? Vær opmærksom på, at du ved overdækninger og carporte skal måle til yderste punkt på taget på de sider, hvor der ikke er en ydervæg
  • Højden på bygningen, eventuelt i form af facadetegninger
  • Redegør for eventuelt skrånende terrænforhold (skal vises på facadetegninger) 
  • Hvis du har bygget bolig/tilbygning/udestue eller lignende, skal du redegøre for, at byggeriet overholder reglerne i det bygningsreglement, der var gældende, da det blev opført
  • Eventuelt fotos.
 • Særligt for småbygninger

  Enkelte typer carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger og lignende kan vi lovliggøre ved blot at registrere dem i BBR. Dette er kun muligt, hvis byggeriet overholder alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplan, byplanvedtægt og tinglyste deklarationer. Vores erfaring er dog, at mange af denne type bygninger kræver en form for sagsbehandling. 

  Læs mere om reglerne for småbygninger.

 • Det er dit ansvar

  Det er dit ansvar som bygningsejer at sørge for, at alt byggeri på din grund er lovligt, og at oplysningerne på din BBR-meddelelse stemmer overens med de faktiske forhold.

  Det gælder uanset, om det er dig eller de tidligere ejere af ejendommen, der har opført byggeriet.

 • Gældende regler

  Du har mulighed for at lovliggøre dit byggeri efter de regler, der var gældende, da det blev opført. Du kan også lovliggøre dit byggeri efter de nugældende regler i bygningsreglementet.