Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Aktuelle vejarbejder

Her kan du læse om kommunens igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Hummeltoftevej 2020
Vejarbejde på Hummeltoftevej 2020

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Bjælkevangen - Nyt fortov

  På Bjællkevangen - mellem Rævehøjvej og Skovbovej - bliver der etableret nyt fortov. Arbejdet starter den 4. oktober og pågår hen over efteråret.

  Anlægsarbejdet udføres på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener.

  Det er derfor vigtigt, at vejen er fri for parkerede biler eller lignende i tidsrummet kl. 7-18, da de ellers kan forhindre fortovsarbejdet i at blive udført.

 • Firskovvej - 150 m. ny cykelsti og fortov

  Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning skal der anlægges ca 150 m. cykelsti samt fortov, så cyklister og fodgængere kan færdes sikkert på Firskovvej.

  Efter lukning af Klampenborgvej er der op mod 8.000 køretøjer i døgnet på Firskovvej. Kommunen anlægger derfor ca. 150 m. cykelsti på Firskovvej (se gul markering på billedet), så cyklister og fodgængere kan færdes sikkert.

  Anlægsarbejdet starter mandag den 20. september 2021 og forventes at vare ca. 2-3 uger. Vejarbejde er altid afhængig af vejret, hvorfor arbejdet kan blive forsinket.

  Arbejdet udføres i hverdage mellem kl. 7-18.

  Vi beklager de gener, der kan være i forbindelse med udførelsen af vejarbejdet. Vi og vores entreprenør vil gøre vores bedste for at mindske generne mest muligt.

  Har du yderligere spørgsmål til vejarbejdet, er du velkommen til at kontakte os på vejarbejde@ltk.dk eller på tlf. 45 97 36 80.

  Markering af anlægsarbejde på 150 m. cykelsti samt fortov på Firskovvej
  Markering af anlægsarbejde på 150 m. cykelsti samt fortov på Firskovvej
 • Gl. Bagsværdvej - Ny minirundkørsel

  Der vil i hverdagene i uge 42-46 blive etableret en ny minirundkørsel ved Gl. Bagsværdvej/Christians X’s Allé. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet mellem kl. 7-18.

  Krydset vil hele tiden være i brug, og bliver ikke spærret for kørsel i anlægsperioden.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener. Anlægsperioden kan blive forlænget i tilfælde af dårlige vejrforhold for anlægsarbejdet, idet det udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Lundtofte skole – Adgangsforholdene til skolen

  Lundtofte skole skal bygges om fra sommeren 2020 til forår 2022, hvilket påvirker adgangsforholdene til skolen samt trafikken i nærområdet fra april 2020 på forskellig vis.

  Fra sommeren 2020 sker følgende:

  Adgang til byggepladsen fra sommeren 2020 sker gennem porten fra Nøjsomhedsvej:

  • Busstoppet på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidig mod vest for at undgå byggepladsen som adgangsvej
  • Afsætningsbanen for biler på Nøjsomhedsvej ved skolen flyttes til Lundtoftevej, hvor der afmærkes en ny afsætningsbane
  • Stiforbindelsen fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygningen og pavillon forbedres. Dvs. der etableres en offentlig sti bag om skolen, så man ikke skal krydse byggepladsen.
 • Lyngby Omfartsvej - Ny belægning

  Sidste element i genopretning af Lyngby Omfartsvej er ny belægning. Den ny belægning var oprindeligt planlagt til at blive udlagt i 2021 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i sag om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej" den 28. maj 2020.

  Ny belægning er planlagt til foråret 2022. Forvaltningen har valgt produktet Klimavenligasfalt (KVS), da den har støjreducerende og klimamæssige fordele. Blandt andet har KVS en støjreducerende effekt i forhold til andre asfalt typer, som man bruger på motorveje, og trafikanter udleder mindre CO2, når de kører på denne belægning.

  Belægningsarbejdet forventes at vare ca 1 måned og udføres som natarbejde på hverdage af hensyn til den daglige trafikafvikling på Lyngby Omfartsvej.

 • Lyngby Omfartsvej - Vejarbejde 2020-2022

  Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej og udarbejdet en genopretningsplan. Det er undersøgt, hvilke tiltag der skal til for at få vejen istandsat, således at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

  Genopretningsplanen omfatter alene akutte behov samt en udbedring af disse i en rækkefølge, der er mest optimal set ud fra et vejteknisk samt økonomisk hensyn - nogle arbejder forudsætter således, at andre er gennemført.

  I genopretningsplanen for 2020-2022 er der lagt op til følgende i prioriteret rækkefølge:

  1. Yderligere undersøgelse af ledningsnettet samt brønde til afvanding.
  2. Udskiftning af autoværn i midterrabatten. Midterrabatten oprenses samtidig for at mindske gener for trafikanter.
  3. Reparation af ødelagte brønde og stikledninger efter færdiggjort gennemgang af afvandingssystemet.
  4. Reparation af broer og bygværker skal gøres for at sikre levetiden på konstruktionerne, af økonomiske hensyn samt for at opretholde sikkerheden.
  5. Udlægning af nyt slidlag og optegning af ny vejafmærkning kan udføres efter oprensning af rabatter langs med nødsporet. Oprensning skal udføres forinden selve udlægningen af slidlaget.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej", der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de forskellige delprojekter på Lyngby Omfartsvej.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til vedligeholdelsesarbejdet på Lyngby Omfartsvej, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

 • Trongårdsparken - Byudvikling

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds Jorde har kommunen genetableret Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen.

  Slidlagsarbejdet er planlagt til sommeren 2021, i det størstedelen af byggepladstrafikken forventes afsluttet til den tid.

  Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegårds jorder.    

 • Virum Torv - Anlæg af rundkørsel

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2019, at der skal etableres en rundkørsel på Virum Torv.

  Forvaltningen forventer at sætte anlæg af rundkørsel på Virum Torv i udbud til oktober/november 2021, så vi kan skrive kontrakt med rådgiver til januar 2022.

  Anlægsarbejdet med en ny rundkørsel forventes at løbe henover perioden august 2022-januar 2023, og sluttes af med ny belægning sommeren 2023.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om ”Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling”, der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med anlægsprojektet.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til den kommende rundkørsel på Virum Torv, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

  Virum luftfoto 2018
  Luftfoto af Virum 2018
 • Ørholm Stationsvej - Nye kantsen og belægning

  På Ørholm Stationsvej genoprettes kantsten forinden, der udlægges ny belægning. Anlægsarbejdet starter uge 39 og pågår hen over efteråret.

  Det er derfor vigtigt, at vejen er fri for parkerede biler eller lignende i tidsrummet kl. 7-18, da de ellers kan forhindre asfaltarbejdet i at blive udført.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener.

  I tilfælde af dårlige vejrforhold for asfaltarbejde kan arbejdet udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.