Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Aktuelle vejarbejder

Her kan du læse om kommunens igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Hummeltoftevej 2020
Vejarbejde på Hummeltoftevej 2020

Kommunens aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Lyngby Omfartsvej - Hastighedsændring

  Fra den 22. september 2022 sættes hastigheden ned til 70 km/t på Lyngby Omfartsvej. Det er en permanent hastighedsnedsættelse, som skal bidrage til at mindske støjen for naboerne til omfartsvejen.

  Frem til hastighedsændringen færdiggøres de sidste vejarbejder på Lyngby Omfartsvej. Det drejer sig bl.a. om

  • Afstribning i det nordgående spor
  • Genopretning af vejstykke i det sydgående spor nær Virum
  • Fugearbejder henover vejstykket ved Jernbanepladsen

  Forvaltningen er i dialog med entreprenøren omkring fejl i asfaltudlægningen ved Jernbanepladsen, da udlægningen ikke er lagt i et jævnt forløb.

 • Lyngby Omfartsvej - Ny belægning

  Vi har nu fået lagt ny klimavenlig asfalt på det sydgående spor af Lyngby Omfartsvej her i sommerperioden, og er nu gået i gang med det nordgående spor.

  Vejarbejdet betyder, at der er risiko for kødannelser, og trafikanter skal være forberedt på forlænget rejsetid.

  2. etape starter i weekenden 6. - 7. august, hvor den gamle asfalt bliver fræset af på strækningen fra Lyngby mod Virum (nordgående spor) i dagtimerne mellem kl. 7-19. Efterfølgende bliver der i perioden 7. august - 29. august lagt asfalt ud på samme strækning om natten i tidsrummet kl. 19-06.

  Det betyder ligesom ved vejarbejdet i det sydgående spor, at der udover vejarbejdere også vil være vejtromler, asfaltmaskiner og lastbiler i fuld sving for på sigt at mindske støjgenerne for jer naboer til omfartsvejen samt en jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

  Vi gør opmærksom på, at afspærring vedrørende vejarbejdet kan blive ændret undervejs, hvis der opstår situationer, der påkræver det.

  Vi beklager på forhånd de gener, som arbejdet medfører for naboer og trafikanter.

 • Lyngby Omfartsvej - Vejarbejde 2020-2022

  Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej og udarbejdet en genopretningsplan. Det er undersøgt, hvilke tiltag der skal til for at få vejen istandsat, således at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

  Genopretningsplanen omfatter alene akutte behov samt en udbedring af disse i en rækkefølge, der er mest optimal set ud fra et vejteknisk samt økonomisk hensyn - nogle arbejder forudsætter således, at andre er gennemført.

  I genopretningsplanen for 2020-2022 er der lagt op til følgende i prioriteret rækkefølge:

  1. Yderligere undersøgelse af ledningsnettet samt brønde til afvanding.
  2. Udskiftning af autoværn i midterrabatten. Midterrabatten oprenses samtidig for at mindske gener for trafikanter.
  3. Reparation af ødelagte brønde og stikledninger efter færdiggjort gennemgang af afvandingssystemet.
  4. Reparation af broer og bygværker skal gøres for at sikre levetiden på konstruktionerne, af økonomiske hensyn samt for at opretholde sikkerheden.
  5. Udlægning af nyt slidlag og optegning af ny vejafmærkning kan udføres efter oprensning af rabatter langs med nødsporet. Oprensning skal udføres forinden selve udlægningen af slidlaget.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej", der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de forskellige delprojekter på Lyngby Omfartsvej.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til vedligeholdelsesarbejdet på Lyngby Omfartsvej, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

 • Skovridergårdsvej - Fortovsrenovering

  Der vil i perioden efterår og vinter 2022 blive renoveret fortov på Skovridergårdsvej på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

  Det er derfor vigtigt, at vejen er fri for parkerede biler eller lignende i tidsrummet kl. 7-18, da de ellers kan forhindre vejarbejdet i at blive udført.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener.

  I tilfælde af dårlige vejrforhold for vejarbejdet kan arbejdet udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.

 • Strandvejen mellem Trepilevej og Strandmøllen - Fortovsrenovering

  Der vil i perioden efterår og vinter 2022 blive renoveret fortov på Strandvejen - mellem Trepilevej og Strandmøllen - på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

  Der er opsat signalregulering, hvor arbejdet pågår.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener.

  I tilfælde af dårlige vejrforhold for vejarbejdet kan arbejdet udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.

 • Virum Torv - Anlæg af rundkørsel

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2019, at der skal etableres en rundkørsel på Virum Torv.

  Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med detailprojekteringen af ombygningen for Virum Torv.

  I 2023 er der anlægsloft som medfører, at nogle projekter skal rykkes ud i fremtiden. Forvaltningen afventer Kommunalbestyrelsens beslutning i forhold til, hvilke projekter der skal udføres i 2023, for at se om anlægsprojektet starter i 2023.

  Hvis projektet godkendes til udførelse, er der forventelig opstart af projektet i starten af 2023.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om ”Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling”, der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med anlægsprojektet.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til den kommende rundkørsel på Virum Torv, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

  Virum luftfoto 2018
  Luftfoto af Virum 2018

Alle aktuelle vejarbejder, m.m.

På kortet herunder kan du se de samlede vejarbejder og opstilling af materiel i kommunen. Det vil sige, at det både er kommunens samt andre firmaer og privates aktiviteter.

Spørgsmål til de enkeltvise projekter kan rettes til entreprenøren eller til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed på gravekontoret@ltk.dk.