Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Aktuelle vejarbejder

Her kan du læse om kommunens igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Taarbæk strandvej
Vejarbejde på Taarbæk Strandvej

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Lundtofte skole – Adgangsforholdene til skolen

  Lundtofte skole skal bygges om fra sommeren 2020 til forår 2022, hvilket påvirker adgangsforholdene til skolen samt trafikken i nærområdet fra april 2020 på forskellig vis.

  Fra sommeren 2020 sker følgende:

  Adgang til byggepladsen fra sommeren 2020 sker gennem porten fra Nøjsomhedsvej:

  • Busstoppet på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidig mod vest for at undgå byggepladsen som adgangsvej
  • Afsætningsbanen for biler på Nøjsomhedsvej ved skolen flyttes til Lundtoftevej, hvor der afmærkes en ny afsætningsbane
  • Stiforbindelsen fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygningen og pavillon forbedres. Dvs. der etableres en offentlig sti bag om skolen, så man ikke skal krydse byggepladsen.
 • Lyngby Omfartsvej - Oprensning af rabatter

  Rabatterne langs Lyngby Omfartsvej skal ryddes for jord, græs, m.v. af hensyn til at få frigjort brønddæksler og friholdt nødsporet.

  Arbejdet starter ved Sorgenfri, hvor de arbejder i rabatten mod Virum (nordgående), hvorefter at de fortsætter i den modsatte rabat mod Lyngby (sydgående).

  Der bliver arbejdet på en strækning af ca. 300 meter af gangen, hvor der kun vil være 1 vognbane fri ud for vejarbejdet. Arbejdet foregår uden for myldretiden.

  Arbejdet forventes færdiggjort primo maj 2021.

  ""

  Oprensning af rabatter langs Lyngby Omfartsvej. Billedet er taget ved afkørslen til Sorgenfri
 • Lyngby Omfartsvej - Vejarbejde 2020-2021

  Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej og udarbejdet en genopretningsplan. Det er undersøgt, hvilke tiltag der skal til for at få vejen istandsat, således at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

  Genopretningsplanen omfatter alene akutte behov samt en udbedring af disse i en rækkefølge, der er mest optimal set ud fra et vejteknisk samt økonomisk hensyn - nogle arbejder forudsætter således, at andre er gennemført.

  I genopretningsplanen for 2020-2021 er der lagt op til følgende i prioriteret rækkefølge:

  1. Yderligere undersøgelse af ledningsnettet samt brønde til afvanding.
  2. Udskiftning af autoværn i midterrabatten. Midterrabatten oprenses samtidig for at mindske gener for trafikanter.
  3. Reparation af ødelagte brønde og stikledninger efter færdiggjort gennemgang af afvandingssystemet.
  4. Reparation af broer og bygværker skal gøres for at sikre levetiden på konstruktionerne, af økonomiske hensyn samt for at opretholde sikkerheden.
  5. Udlægning af nyt slidlag og optegning af ny vejafmærkning kan udføres efter oprensning af rabatter langs med nødsporet. Oprensning skal udføres forinden selve udlægningen af slidlaget.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej", der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de forskellige delprojekter på Lyngby Omfartsvej.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til vedligeholdelsesarbejdet på Lyngby Omfartsvej, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

 • Nybrovej – Opretning af kantsten

  I perioden 9. november 2020 – marts/april 2021 bliver der lavet kantstensopretninger til cykelstien på Nybrovej.

  Der bliver arbejdet på en strækning på ca 200 m af gangen.

  Opretning af kantsten sker bl.a. for at højne trafiksikkerheden, da bilister har kunne køre op på cykelstien pga. de nuværende skrå kantsten.

  Arbejdet afsluttes til foråret med, at der bliver lagt ny asfaltbelægning på cykelstien, da den er i dårlig stand med mange sætningsskader og slaghuller.

 • Trongårdsparken - Byudvikling

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds Jorde genetableres Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen. Arbejdet forventes færdigt ved udgangen af november 2020. 

  Slidlagsarbejdet er planlagt til sommeren 2021, i det størstedelen af byggepladstrafikken forventes afsluttet til den tid.

  Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegårds jorder.