Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Aktuelle vejarbejder

Her kan du læse om kommunens igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Taarbæk strandvej
Vejarbejde på Taarbæk Strandvej

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Kongevejen 79-85 - Vejarbejde i forbindelse med ny vejadgang

  Lyngby-Taarbæk Kommune skal anlægge en ny vejadgang til det tidligere gamle landbrugsmuseum og Frilandsmuseets parkeringsplads.

  I perioden start juli og frem til september 2021 vil der være vejarbejde på strækningen Kongevejen 79-85. Arbejdet udføres i hverdage mellem kl. 7-18.

  Vejarbejdet vil tage hensyn til skoleelever til og fra Kongevejens Skole og Fritids-og Ungdomsklubben Vænget, naboer samt at trafikken på Kongevejen og Bjørn Wiinblads Vej kan afvikles.

  Den ny vejadgang til Kongevejen 79-85 vil give forbedrede trafikale forhold til det kommende Classic Car House samt Frilandsmuseets parkeringsplads

  Cykelsti og fortov på begge sider af vejen vil forbedre forholdene for cyklister og fodgængere, der kommer igennem krydset Kongevejen og Bjørn Wiinblads Vej.

  Vejarbejde er altid afhængig af vejret, hvorfor arbejdet kan blive forsinket.

  Vi beklager de gener, der kan være i forbindelse med udførelsen af vejarbejdet. Vi og vores entreprenør J.J. Nyholm A/S vil gøre vores bedste for at mindske generne mest muligt.

  Har du yderligere spørgsmål til vejarbejdet, er du velkommen til at kontakte os på vejarbejde@ltk.dk eller på tlf. 45 97 36 80.

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Lundtofte skole – Adgangsforholdene til skolen

  Lundtofte skole skal bygges om fra sommeren 2020 til forår 2022, hvilket påvirker adgangsforholdene til skolen samt trafikken i nærområdet fra april 2020 på forskellig vis.

  Fra sommeren 2020 sker følgende:

  Adgang til byggepladsen fra sommeren 2020 sker gennem porten fra Nøjsomhedsvej:

  • Busstoppet på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidig mod vest for at undgå byggepladsen som adgangsvej
  • Afsætningsbanen for biler på Nøjsomhedsvej ved skolen flyttes til Lundtoftevej, hvor der afmærkes en ny afsætningsbane
  • Stiforbindelsen fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygningen og pavillon forbedres. Dvs. der etableres en offentlig sti bag om skolen, så man ikke skal krydse byggepladsen.
 • Lyngby Omfartsvej - Vejarbejde 2020-2021

  Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej og udarbejdet en genopretningsplan. Det er undersøgt, hvilke tiltag der skal til for at få vejen istandsat, således at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

  Genopretningsplanen omfatter alene akutte behov samt en udbedring af disse i en rækkefølge, der er mest optimal set ud fra et vejteknisk samt økonomisk hensyn - nogle arbejder forudsætter således, at andre er gennemført.

  I genopretningsplanen for 2020-2021 er der lagt op til følgende i prioriteret rækkefølge:

  1. Yderligere undersøgelse af ledningsnettet samt brønde til afvanding.
  2. Udskiftning af autoværn i midterrabatten. Midterrabatten oprenses samtidig for at mindske gener for trafikanter.
  3. Reparation af ødelagte brønde og stikledninger efter færdiggjort gennemgang af afvandingssystemet.
  4. Reparation af broer og bygværker skal gøres for at sikre levetiden på konstruktionerne, af økonomiske hensyn samt for at opretholde sikkerheden.
  5. Udlægning af nyt slidlag og optegning af ny vejafmærkning kan udføres efter oprensning af rabatter langs med nødsporet. Oprensning skal udføres forinden selve udlægningen af slidlaget.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej", der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de forskellige delprojekter på Lyngby Omfartsvej.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til vedligeholdelsesarbejdet på Lyngby Omfartsvej, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

 • Nybrovej – Opretning af kantsten

  I vinter-forår 2020/2021 har kommunen lavet kantstensopretninger til cykelstien på Nybrovej.

  Opretningen af kantsten er bl.a. sket for at højne trafiksikkerheden, da bilister har kunne køre op på cykelstien pga. de tidligere skrå kantsten.

  Arbejdet afsluttes til sommer med, at der bliver lagt ny asfaltbelægning på cykelstien, da den er i dårlig stand med mange sætningsskader og slaghuller.

 • Trongårdsparken - Byudvikling

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds Jorde har kommunen genetableret Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen.

  Slidlagsarbejdet er planlagt til sommeren 2021, i det størstedelen af byggepladstrafikken forventes afsluttet til den tid.

  Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegårds jorder.