Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktuelle vejarbejder

Her kan du læse om kommunens igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Hummeltoftevej 2020
Vejarbejde på Hummeltoftevej 2020

Kommunens aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Fort Allé - Nyt fortov

  Der vil i hverdagene blive udført renovering af fortovet på Fort Allé. Arbejdet udføres i tidsrummet mellem kl. 7-18.

  Der vil blive skiltet på vejen hvilken periode, at anlægsarbejdet udføres. Strækningen vil ikke være spærret for kørsel, men det er vigtigt, at vejen er fri for parkerede biler eller lignende i tidsrummet kl. 7-18, da de ellers kan forhindre fortovsarbejdet i at blive udført. Det vil derfor ikke være muligt at parkere på vejen i anlægsperioden.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener. Anlægsperioden kan blive forlænget i tilfælde af dårlige vejrforhold for anlægsarbejdet, idet det udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.

  Har du yderligere spørgsmål til anlægsarbejdet, kan du se vores informationsside på bagsiden, og ellers er du velkommen til at kontakte os på vejarbejde@ltk.dk eller på tlf. 45 97 36 80.

 • Gl. Bagsværdvej - Ny minirundkørsel

  Der vil i hverdagene blive etableret en ny minirundkørsel ved Gl. Bagsværdvej/Christians X’s Allé. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet mellem kl. 7-18.

  Krydset vil hele tiden være i brug, og bliver ikke spærret for kørsel i anlægsperioden.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener. Anlægsperioden kan blive forlænget i tilfælde af dårlige vejrforhold for anlægsarbejdet, idet det udsættes til efterfølgende hverdag med acceptable vejrforhold.

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Lyngby Omfartsvej - Ny belægning

  Sidste element i genopretning af Lyngby Omfartsvej er ny belægning. Den ny belægning var oprindeligt planlagt til at blive udlagt i 2021 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i sag om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej" den 28. maj 2020.

  Ny belægning er planlagt til foråret 2022. Forvaltningen har valgt produktet Klimavenligasfalt (KVS), da den har støjreducerende og klimamæssige fordele. Blandt andet har KVS en støjreducerende effekt i forhold til andre asfalt typer, som man bruger på motorveje, og trafikanter udleder mindre CO2, når de kører på denne belægning.

  Belægningsarbejdet forventes at vare ca 1 måned og udføres som natarbejde på hverdage af hensyn til den daglige trafikafvikling på Lyngby Omfartsvej.

 • Lyngby Omfartsvej - Vejarbejde 2020-2022

  Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej og udarbejdet en genopretningsplan. Det er undersøgt, hvilke tiltag der skal til for at få vejen istandsat, således at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

  Genopretningsplanen omfatter alene akutte behov samt en udbedring af disse i en rækkefølge, der er mest optimal set ud fra et vejteknisk samt økonomisk hensyn - nogle arbejder forudsætter således, at andre er gennemført.

  I genopretningsplanen for 2020-2022 er der lagt op til følgende i prioriteret rækkefølge:

  1. Yderligere undersøgelse af ledningsnettet samt brønde til afvanding.
  2. Udskiftning af autoværn i midterrabatten. Midterrabatten oprenses samtidig for at mindske gener for trafikanter.
  3. Reparation af ødelagte brønde og stikledninger efter færdiggjort gennemgang af afvandingssystemet.
  4. Reparation af broer og bygværker skal gøres for at sikre levetiden på konstruktionerne, af økonomiske hensyn samt for at opretholde sikkerheden.
  5. Udlægning af nyt slidlag og optegning af ny vejafmærkning kan udføres efter oprensning af rabatter langs med nødsporet. Oprensning skal udføres forinden selve udlægningen af slidlaget.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej", der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de forskellige delprojekter på Lyngby Omfartsvej.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til vedligeholdelsesarbejdet på Lyngby Omfartsvej, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

 • Virum Torv - Anlæg af rundkørsel

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2019, at der skal etableres en rundkørsel på Virum Torv.

  Forvaltningen forventer at sætte anlæg af rundkørsel på Virum Torv i udbud til oktober/november 2021, så vi kan skrive kontrakt med rådgiver til januar 2022.

  Anlægsarbejdet med en ny rundkørsel forventes at løbe henover perioden august 2022-januar 2023, og sluttes af med ny belægning sommeren 2023.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om ”Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling”, der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med anlægsprojektet.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til den kommende rundkørsel på Virum Torv, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller vejarbejde@ltk.dk.

  Virum luftfoto 2018
  Luftfoto af Virum 2018
 • Asfaltarbejde på Toftebæksvej

  Der vil d.16.05.22 blive udført asfaltarbejde på Toftebæksvej fra jernbaneoverskæringen til Lyngby Storcenter. Arbejdet udføres i tidsrummet
  mellem kl. 19-06 på strækningen.

  Strækningen spærres for kørsel, imens at arbejdet pågår. Der vil dog være mulighed for beboerkørsel til Toftevang. Der vil blive skiltet på
  vejen.

  Arbejdet kan medføre støj- og trafikgener. I tilfælde af dårlige vejrforhold for asfaltarbejdet kan arbejdet udsættes til efterfølgende hverdag
  med acceptable vejrforhold.

  Til orientering kan der i dagene op til asfalteringen være vejarbejdere, der udfører forberedende arbejde på strækningen.

  Spørgsmål?
  Har du yderligere spørgsmål til vejarbejdet, er du velkommen til at kontakte os på vejarbejde@ltk.dk.
   

Alle aktuelle vejarbejder, m.m.

På kortet herunder kan du se de samlede vejarbejder og opstilling af materiel i kommunen. Det vil sige, at det både er kommunens samt andre firmaer og privates aktiviteter.

Spørgsmål til de enkeltvise projekter kan rettes til entreprenøren eller til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed på trafikmobilitet@ltk.dk.