Gå til hovedindhold
Du er her:

Klimatilpasning af det centrale Lyngby

Lyngby-Taarbæk har i de seneste år oplevet kraftige skybrud, der har medført, at spildevand opblandet med regnvand har flydt fra overfyldte kloakker op på veje, ned i kældre og ud i vandmiljøet, bl.a. som overløb til Mølleåen.

Fremtidens øgede regnmængder vil medføre yderligere pres på fælleskloaksystemet, og det vil i høj grad påvirke det centrale Lyngby. Det skyldes, at området ligger lavt og er tæt bebygget med huse, veje og fortove, som leder regnvandet til fælleskloaksystemet.

Det centrale Lyngby har mange boliger, handelsliv og infrastruktur og dermed store værdier, der påvirkes negativt ved oversvømmelser, og derfor er området udpeget som det højest prioriterede risikoområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan.

Projektet, der skal sikre en samlet løsning i området, er ’Klimatilpasning af det centrale Lyngby’. Det sker ved at adskille (separatkloakere) en del af regnvandet fra spildevandet ved at nedgrave nye ledninger og rør, som etableres specifikt til regnvand i store dele af Lyngby, hvor fælleskloakken i dag fører til overløb. På den måde mindskes belastningen af fælleskloaksystemet, når det regner kraftigt.

Adskillelsen af regnvand fra spildevand vil reducere mængden af overløb og hyppigheden af oversvømmelser. Regnvandet, der opsamles, vil desuden blive renset, så det er så rent, at det kan ledes til Mølleåen og/eller Lyngby Sø.

Klimatilpasning af det centrale Lyngby