Gå til hovedindhold
Du er her:

Klimatilpasning af det centrale Lyngby

Lyngby-Taarbæk har i de seneste år oplevet kraftige skybrud, der har medført, at spildevand opblandet med regnvand har flydt fra overfyldte kloakker op på veje, ned i kældre og ud i vandmiljøet, bl.a. som overløb til Mølleåen.

Klimatilpasning af det centrale Lyngby

Fremtidens øgede regnmængder vil medføre yderligere pres på fælleskloaksystemet, og det vil i høj grad påvirke det centrale Lyngby. Det skyldes, at området ligger lavt og er tæt bebygget med huse, veje og fortove, som leder regnvandet til fælleskloaksystemet.

Det centrale Lyngby har mange boliger, handelsliv og infrastruktur og dermed store værdier, der påvirkes negativt ved oversvømmelser, og derfor er området udpeget som det højest prioriterede risikoområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan.

Projektet, der skal sikre en samlet løsning i området, er ’Klimatilpasning af det centrale Lyngby’. Det sker ved at adskille (separatkloakere) en del af regnvandet fra spildevandet ved at nedgrave nye ledninger og rør, som etableres specifikt til regnvand i store dele af Lyngby, hvor fælleskloakken i dag fører til overløb. På den måde mindskes belastningen af fælleskloaksystemet, når det regner kraftigt.

Adskillelsen af regnvand fra spildevand vil reducere mængden af overløb og hyppigheden af oversvømmelser. Regnvandet, der opsamles, vil desuden blive renset, så det er så rent, at det kan ledes til Mølleåen og/eller Lyngby Sø.

Et barn af mange fædre

Klimatilpasning af Lyngby Centrum (KALC) er så stort et projekt, at der sidder medarbejdere i mange forskellige dele af kommunen, og arbejder med det. Derfor er det også et projekt, du kan læse om mange forskellige steder på hjemmesiden.

For at gøre det forståeligt, opdeles det herunder ud fra selve navnet på projektet.

Den første del er ordet ”klima”. For hele projektet er affødt af de globale klimaforandringer, der rammer alle verdens borgere. I vores lille kosmos vil det hovedsageligt betyde hyppigere og voldsommere regnskyl, og det skal byen være modstandsdygtig overfor. Derfor skriver projektet sig ind i kommunens bæredygtigheds strategi, som du kan læse om her.

Den næste bid er ordet ”tilpasning”, som refererer til det arbejde, vi som by er nødt til at foretage os kollektivt, for at gader og kældre ikke bliver oversvømmet, hver gang vi får et lidt for stort regnskyl. Det kan du læse om her, men det er jo trods alt ikke helt nyt, at byer skal håndtere regn, og derfor kan du læse om det hidtidige arbejde her.

Dernæst kommer ordet ”Lyngby”, og her er det vigtigt at udpensle, at det samlede projekt omkring klimatilpasningerne især bliver udført af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Kommunen varetager i høj grad myndighedsrollen, og vil på den måde kunne bistå med rådgivning og i visse tilfælde udlån af grunde, men det vil i høj grad være forsyningens projekt. Læs mere om det på forsyningens hjemmeside.

Slutteligt er det ordet ”Centrum”. For hvad vil det egentlig sige, når vi snakker om Lyngby? Det drejer sig jo i sær om det vi kender som Kongens Lyngby. Her åbner klimatilpasningsprojektet nogle spændende muligheder. Især når det kommer til udformningen af Kanalparken og Fæstningskanalen, hvor den omfattende historie i området vil få et nyt liv. Læs mere om det her.