Gå til hovedindhold
Du er her:

Støtte til køb af bil

Hvis du eller dit barn har en væsentlig varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om støtte til køb af bil. Det kan du gøre, hvis behovet for transport ikke kan dækkes på anden måde

Du kan søge støtte, når din nedsatte funktionsevne i væsentlig grad forringer din evne til at færdes eller gør det vanskeligt for dig at få eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

Der kan være tale om lån til køb af bil, afgiftsfritagelse, tilskud til kørekort eller særlig indretning af bilen efter krav i kørekortet. Der ydes ikke hjælp til bilens drift eller til reparationer, dog ydes hjælp til reparation af særlig indretning.

Den samlede sagsbehandlingstid ved ansøgning om støtte til køb af bil kan være op til 9 måneder. Det skyldes de mange oplysninger, der skal indhentes for at kunne træffes en afgørelse.

Oplysninger til brug for afgørelse

Når kommunen skal træffe en afgørelse om støtte til køb af bil, har vi brug for oplysninger om:

  • Kørekort: skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, som din funktionsnedsættelse medfører. Hvis du ikke mener dette er tilfældet, kan du henvende dig til egen læge med henblik på ændring af dette.
  • Lægelige oplysninger: Hvis du er i besiddelse af lægelige oplysninger, som du mener er relevante i forhold til dit aktuelle helbred, kan disse vedlægges.
  • Erklæring fra din arbejdsgiver: Hvis du er i arbejde kan du indhente en erklæring fra din arbejdsgiver (skema skal rekvireres hos de sagsbehandlende ergoterapeuter).

Der kan derudover være behov for en faglig funktionsbeskrivelse, ganganalyse, beskrivelse af kørselsbehov og evt. speciallægeerklæring.

Når alle oplysninger er indhentet, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til to uger.