Gå til hovedindhold

Til og med på fredag 7. okt. har vi fejl på telefonerne og beder dig have tålmodighed ...

Men fra mandag 10. okt. vil vores nye telefonsystem have sin første hverdag. Vi satser på en problemfri opstart og glæder os til at tage imod dit opkald.

Du er her:

Sundhed i skolealderen

Sundhedsplejen bidrager til at børn og unge bliver sikret en sund opvækst.

Vores formål:

 • Vi bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse
 • Målet er, at børn og unge gradvist gennem skoleforløbet lærer at tage ansvar for egen sundhed ved at handle velovervejet og målbevidst
 • Sundhedsplejens tilbud

  Vores kontakt med børnene er en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning.

  Samtalerne omhandler sundhedsmæssige forhold af betydning for barnet /den unge. De vil foregå enkeltvis eller i mindre grupper.

  I samarbejde med lærerne deltager vi på nogle klassetrin i undervisningen.

  Sundhedsplejens opgave er sundhedsfremmende og forebyggende. Ved behov for behandling, eller yderligere undersøgelser kan der henvises til praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge.

  Sundhedsplejens tilbud afhænger af det enkeltes barns behov.

 • Hvad sker på de forskellige klassetrin?

  Børnehaveklassen - forældrene inviteres med:

  Indskolingsundersøgelse og samtale. Undersøgelse af syn, hørelse og motorikscreening. Dit barn vejes og måles.

  1. klasse:

  Dit barn vejes og måles. Klassen bliver tilbudt en fællespædagogisk aktivitet

  3., 5. og 7. klasse:

  Samtale med sundhedsplejersken om forskellige sundhedsemner. Undersøgelse af synet og dit barn måles og vejes.

  9. klasse:

  Udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken.

  Efter behov tilbyder vi yderligere samtaler eller undersøgelser.

 • Kommunikation med sundhedsplejen

  Sundhedsplejen kommunikerer fra 2018 med jer forældre via sundhedsvejen.dk i stedet for via Skoleintra. Dette skyldes den nye lovgivning angående datasikkerhed.

  På sundhedsvejen.dk vil I kunne læse sundhedsplejerskens fremtidige notater omkring jeres børn, se højde- og vægtkurve og resultater fra syns- og høreprøver.

 • Vi skal have dit samtykke

  Da den kommunale Sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i Sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet.

  Samtykke gives via Sundhedsvejen.dk.

  Når dit barn indkaldes til Sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via Skoleintra. 

 • Ufrivillig vandladning

  For børn fra 7-årsalderen har sundhedsplejen et tilbud om hjælp via ringeapparatmetoden.
  Man kan kontakte sundhedsplejerske Karin Andreasen på telefon 24 20 93 51 for yderligere information.

  Læs mere i pjecen: At tisse i sengen om natten - Ikke webtilgængelig

 • Klinik for overvægtige børn

  Tilbud for overvægtige børn og deres forældre, som er motiverede for at ændre livsstil.

  Læs mere i pjecen: Tilbud til overvægtige skolebørn & deres forældre - Ikke webtilgængelig