Gå til hovedindhold
Du er her:

Sundhed i skolealderen

Sundhedsplejen bidrager til at børn og unge bliver sikret en sund opvækst.

Vores formål:

 • Vi bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse
 • Målet er, at børn og unge gradvist gennem skoleforløbet lærer at tage ansvar for egen sundhed ved at handle velovervejet og målbevidst
 • Sundhedsplejens tilbud

  Vores kontakt med børnene er en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning.

  Samtalerne omhandler sundhedsmæssige forhold af betydning for barnet /den unge. De vil foregå enkeltvis eller i mindre grupper.

  I samarbejde med lærerne deltager vi på nogle klassetrin i undervisningen.

  Sundhedsplejens opgave er sundhedsfremmende og forebyggende. Ved behov for behandling, eller yderligere undersøgelser kan der henvises til praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge.

  Sundhedsplejens tilbud afhænger af det enkeltes barns behov.

 • Hvad sker på de forskellige klassetrin?

  Børnehaveklassen - forældrene inviteres med:

  Indskolingsundersøgelse og samtale. Undersøgelse af syn, hørelse og motorikscreening. Dit barn vejes og måles.

  1. klasse:

  Dit barn vejes og måles. Klassen bliver tilbudt en fællespædagogisk aktivitet

  3., 5. og 7. klasse:

  Samtale med sundhedsplejersken om forskellige sundhedsemner. Undersøgelse af synet og dit barn måles og vejes.

  9. klasse:

  Udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken.

  Efter behov tilbyder vi yderligere samtaler eller undersøgelser.

 • Kommunikation med sundhedsplejen

  Sundhedsplejen kommunikerer fra 2018 med jer forældre via sundhedsvejen.dk i stedet for via Skoleintra. Dette skyldes den nye lovgivning angående datasikkerhed.

  På sundhedsvejen.dk vil I kunne læse sundhedsplejerskens fremtidige notater omkring jeres børn, se højde- og vægtkurve og resultater fra syns- og høreprøver.

 • Vi skal have dit samtykke

  Da den kommunale Sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i Sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet.

  Samtykke gives via Sundhedsvejen.dk.

  Når dit barn indkaldes til Sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via Skoleintra. 

 • Ufrivillig vandladning

  For børn fra 7-årsalderen har sundhedsplejen et tilbud om hjælp via ringeapparatmetoden.

  Man kan kontakte sundhedsplejerske Karin Andreasen på telefon 24 20 93 51 for yderligere information.

  Læs mere i pjecen: At tisse i sengen om natten - Ikke webtilgængelig

 • Klinik for overvægtige børn

  Tilbud for overvægtige børn og deres forældre, som er motiverede for at ændre livsstil.

  Læs mere i pjecen: Tilbud til overvægtige skolebørn & deres forældre - Ikke webtilgængelig