Gå til hovedindhold
Du er her:

Vedrørende planlagte besøg af sundhedsplejersken i hjemmet

Vedrørende sygdom i jeres familie og planlagte besøg af sundhedsplejersken i hjemmet.

Husk at melde afbud hvis én eller flere i husstanden er syge. Kontakt egen sundhedsplejerske på mobilen eller Sundhedsplejens administration på tlf. 45 97 30 80 med henblik på at aflyse besøget.

Journalpligt og kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser der udføres. Sundhedsplejen bruger det elektroniske journalsystem Novax. På sundhedsvejen.dk har du mulighed for at læse dit barns journal og se vægt- og længdekurver

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk. Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

Forventninger til sundhedsplejerskens hygiejne herunder håndhygiejne

Sundhedsplejen har udarbejdet pjecen: Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk kommune 2019 - Ikke webtilgængelig

Hvad kan du bruge Sundhedsplejen til?

I småbørnsbesøgene giver sundhedsplejersken råd og vejledning om alle de spørgsmål I måtte have omkring den lille ny baby f.eks. udvikling, trivsel, amning, kost, vitaminer og døgnrytme.

Derudover snakker hun med jer om jeres nye rolle som forældre. Dette er et særligt fokus under 2 – 3 måneders besøget. 

I hvert besøg undersøger sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling med henblik på bl.a. motorik, social kontakt og vækst.

I skolealderen er Sundhedsplejens kontakt med børnene en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning

Formålet er at bidrage til at børn og unge får en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Vi har haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporten er tilgængelig her - Ikke webtilgængelig