Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Vedrørende planlagte besøg af sundhedsplejersken i hjemmet

Med henblik på at forebygge spredning af COVID-19 (coronavirus) har Lyngby-Taarbæk kommune besluttet at iværksætte særlige tiltag vedrørende besøg af sundhedsplejersken i hjemmet.

Hvis I har symptomer på eller er smittet med COVID-19, vil vi bede jer kontakte egen sundhedsplejerske på telefonen eller Sundhedsplejens administration på tlf. 45 97 30 80 med henblik på at aflyse besøget.

Sundhedsplejen genoptager følgende funktioner med virkning fra mandag den 18. maj

 • Indsatser i Sundhedsplejen som skal starte op igen

  Sundhedsplejen skal øge aktiviteten til at kunne varetage alle funktioner på vanligt niveau, dog med de begrænsninger i aktiviteten, som kan afstedkommes af smittereducerende tiltag. Alle udfører fortsat mest muligt administrativt arbejde hjemmefra.

  Graviditetsbesøg, barselsbesøg på 4.-5. dagen efter fødslen, etableringsbesøg og efterfølgende besøg, herunder behovsbesøg på 15. måneders besøg, gennemføres som hjemmebesøg i henhold til kommunens sædvanlige profil.

  Sundhedsplejen fører igen tilsyn med småbørn (1-5 år) samt børn i den undervisningspligtige alder.

  Alle skolebørn fra 0.-9. klasse kan igen tilbydes undersøgelser, herunder indskolingsundersøgelse, udskolingssamtaler, samtaler og sundhedspædagogiske gruppeaktiviteter i henhold til kommunens sædvanlige profil - under hensyntange til smittereducerende tiltag, samt kun ét barn ad gangen.

  Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om børn med særlige behov kan ligedes genoptages under hensyn til smittereducerende tiltag.

  Andet:

  • Amme konsultation genoptages
  • Enuresis
  • KOB (klinik for overvægt) konsultationer
  • Marta Meo vejledning genoptages
  • Samtalegruppen: er startet i uge 21
  • Forældregruppen: opstart snarest muligt
  • Samtaler med fædre med efterfødselsreaktioner genoptages
  • Åben Rådgivning: Starter fra torsdag den 28. maj på biblioteket
  • Børn i Sorggrupper startes op igen
 • Indsatser der ikke kan starte eller som ændres

  Åbent Hus i "normal" form kan ikke genoptages. Istedet afholdes klinikkonsultation, hvor tidsbestilling skal ske via familiens sundhedsplejerske. Det er ikke muligt selv at møde op uden tidsbestilling. 

  Mødregrupper kan ikke længere planlægges med fremmøde af sundhedsplejerske, idet det vil være vanskeligt at overholde afstandsgrænserne og afspritning af kontaktflader i private boliger.

Journalpligt og kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser der udføres. Sundhedsplejen bruger det elektroniske journalsystem Novax. På sundhedsvejen.dk har du mulighed for at læse dit barns journal og se vægt- og længdekurver

Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk. Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen. Klik på linket og kom direkte til hjemmesiden.

Forventninger til sundhedsplejerskens hygiejne herunder håndhygiejne

Sundhedsplejen har udarbejdet pjecen: Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk kommune 2019 - Ikke webtilgængelig

Hvad kan du bruge Sundhedsplejen til?

I småbørnsbesøgene giver sundhedsplejersken råd og vejledning om alle de spørgsmål I måtte have omkring den lille ny baby f.eks. udvikling, trivsel, amning, kost, vitaminer og døgnrytme.

Derudover snakker hun med jer om jeres nye rolle som forældre. Dette er et særligt fokus under 2 – 3 måneders besøget. 

I hvert besøg undersøger sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling med henblik på bl.a. motorik, social kontakt og vækst.

I skolealderen er Sundhedsplejens kontakt med børnene en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning

Formålet er at bidrage til at børn og unge får en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Vi har haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporten er tilgængelig her - Ikke webtilgængelig