Gå til hovedindhold
Du er her:

Beskyttede boliger

Kommunen råder over 63 beskyttede boliger, som alle ligger ved Plejecenter Lystoftebakken.

De beskyttede boliger er forbeholdt borgere med betydeligt fysisk handicap, som kan fungere i en selvstændig bolig med tilsyn, hjælp og støtte fra bebyggelsens plejegruppe. Der er midlertidigt visitationsstop for beskyttede boliger, men boligerne er i brug for de beboere der allerede bor der. 

Læs mere om beskyttede boliger

  • Udgifter til boligbetaling

    Boligbetalingen fastsættes af kommunen efter en individuel beregning i forhold til den enkeltes økonomi, boligens størrelse og plejecentrets driftsudgifter. Udgiften til boligbetaling kan højst udgøre 6.356 kr. pr. måned. Endvidere skal der betales for el og varme. Udgiften hertil betales sammen med boligbetalingen, og det er muligt at oppebære varmetillæg afhængig af personlige indtægts- og formueforhold. Udgiften til varme kan højst udgøre 500 kr. pr. måned og højst 329 kr. pr. måned for el.

    Udover boligbetaling kan du vælge at betale for forplejning, rengøringsartikler, vask af eget tøj m.v. De samlede ydelser kaldes for Servicepakken.

  • Hvis du vil klage

    Er du utilfreds med en afgørelse om beskyttet bolig, kan du klage til Ankestyrelsen Aalborg. Klagevejledning fremgår af afgørelsen, du modtager.

Plejecenter Lystoftebakken
Plejecenter Lystoftebakken