Gå til hovedindhold
Du er her:

Plejeboliger

Kommunen råder over 502 permanente plejeboliger fordelt på seks plejecentre

Hvis du på grund af betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne ikke kan klare dig selv i egen bolig, i en ældrebolig eller beskyttet bolig, har du mulighed for at søge om at flytte i en plejebolig.

Hvordan søger du om en plejebolig?

Ønsker du at søge en plejebolig, er det Visitationen, der sammen med dig udfylder ansøgningen. Ansøgningen bliver vurderet af et visitationsudvalg, der afgør, om du bliver godkendt til en plejebolig.

Visitationsudvalget holder normalt møde hver 14. dag, og du får skriftlig besked om beslutningen.

Hvor kan du vælge at bo?

Når du er blevet godkendt til en plejebolig, har du ret til at vælge den plejebolig, du ønsker. 

Såfremt du ikke har et specifikt ønske om plejebolig, har du krav på at få anvist en plejebolig efter maksimalt to måneders ventetid.

Der kan være ventetid, da boligerne bliver tilbudt de borgere, som aktuelt har størst behov. Søger du et bestemt plejecenter, som er ønsket af mange visiterede borgere, må du forvente en øget ventetid. Hvis kommunen ikke kan tilbyde en plejebolig med det samme, bliver du optaget på venteliste.

Kommunen opkræver ikke gebyr ved optagelse på venteliste.

Opstår der et akut behov for en plejebolig, vurderer kommunen, om du kan få tilbudt en midlertidig plads, mens du venter på en permanent plejebolig. Du skal dog vide, at når du får tilbudt en plejebolig, mens du opholder dig i en midlertidig plads, kan du kun sige nej tak til den tilbudte bolig én gang. Herefter skal du acceptere det næste tilbud om plejebolig. Hvis du også siger nej tak til dette tilbud, skal du tilbringe resten af ventetiden på den ønskede plejebolig i dit eget hjem.

Hvis du ikke kan tilbringe ventetiden i eget hjem og flytter til den tilbudte plejebolig, kan du fortsat være på venteliste til den ønskede plejebolig.

 

Her kan du læse mere om plejeboliger

 • Plejebolig i anden kommune

  Ønsker du en plejebolig i en anden kommune, skal Lyngby-Taarbæk Kommune først godkende din ansøgning og derefter skal den anden kommune også godkende ansøgningen.

 • Hvad koster det?

  I almene plejeboliger fastsættes og opkræves huslejen af boligselskabet. Der skal desuden betales indskud for plejeboligen.

  Ved indflytning i plejeboliger på Plejecenter Lystoftebakken samt Plejecenter Solgården, Afdeling B, 1. sal, fastsættes boligbetalingen af kommunen efter en individuel beregning i forhold til den enkeltes økonomi, boligens størrelse og plejecentrets driftsudgifter. Endvidere skal der i plejeboliger betales for el og varme.

  Der kan søges om boligstøtte. Boligstøtten beregnes på baggrund af husstandens sammensætning, indtægts- og formueforhold, boligens bruttoareal samt boligudgiftens størrelse. Der er mulighed for at søge om boligstøtte ved henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63 og mulighed for at søge om lån til beboerindskud ved henvendelse til Borgerservice på telefon 45 97 30 00.

  Udover boligbetaling eller husleje skal du betale for forplejning, rengøringsartikler, vask af eget tøj med videre. De samlede ydelser kaldes for Servicepakken.

 • Generel rådgivning

  Ønsker du generel rådgivning og vejledning om kommunens plejeboliger, beliggenhed, typer med videre, skal du henvende dig til Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

 • Hvis du vil klage

  Er du utilfreds med en afgørelse om plejebolig, kan du klage til Ankestyrelsen Aalborg. Klagevejledning fremgår af afgørelsen, du modtager.