Gå til hovedindhold
Du er her:

Bål, afbrænding og fyrværkeri

Der er regler for afbrænding af bål og brug af fyrværkeri

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen former for affald, herunder paller, træaffald og haveaffald. Generelt skal mest muligt affald genanvendes, og afbrænding af affald må kun ske på dedikerede forbrændingsanlæg, der renser røgen inden udledning.

Haveaffald må ikke afbrændes

Der gælder et nationalt forbud mod afbrænding af haveaffald. Af hensyn til klima og miljø skal haveaffald komposteres. Du kan enten kompostere haveaffaldet på din egen grund, eller aflevere det via de kommunale affaldsordninger.

Alle former for haveaffald (grene, ukrudt, hækafklip, rødder mv.) kan enten afleveres på genbrugsstationen, eller afleveres via ordningen for haveaffald, hvor der fra 1. marts til 30. november indsamles haveaffald ved alle husstande hver anden uge. Læs mere om genbrugsstationen og ordningen for haveaffald på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside

Haveaffald indsamlet via haveaffaldsordningen og genbrugsstationen komposteres og bruges til jordforbedring. Om foråret kan alle afhente gratis kompost til haven på genbrugsstationen. Større rødder, grene og stammer neddeles og bruges som biobrændsel på forbrændingsanlæg, som producerer el og varme. 

Undtagelse for Sankt Hans aften

Det er tilladt at benytte haveaffald til Sankt Hans bål den 23. juni. 

Husk at tage hensyn til naboer og omgivelser, og tage de nødvendige forholdsregler. 

Træaffald må ikke afbrændes

Engangspaller, lægter og andet træaffald må ikke afbrændes, hverken i brændeovnen eller på bål i haven. Paller og andet træaffald kan indeholde lim, lak, imprægnering mv. som kan være svært at se med det blotte øje, og som forurener luften ved afbrænding.  

Træaffald skal afleveres på genbrugsstationen. Rent træ genanvendes til fx spånplader, mens malet og imprægneret træ afbrændes på dedikerede forbrændingsanlæg, der renser røgen inden udledning.

Bål i haven

Afbrænding af rent, tørt træ til rekreative formål er tilladt på særligt indrettede, mindre bålpladser, som ikke har karakter af affaldsforbrænding.

Husk at tage hensyn til naboer og omgivelser, og tage de nødvendige forholdsregler.

Afbrænding må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Læs gode råd om afbrænding på Beredskab Østs hjemmeside

Sikkerhedsafstande ved brug af fyrværkeri

Du må ikke anvende fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med letantændeligt tag, for eksempel stråtag.

Du må ikke affyre raketter nærmere end 200 meter til en bygning med letantændeligt tag, for eksempel stråtag.

På nedenstående kort kan du se 100 meters afstand og 200 meters sikkerhedsafstande fra bygninger med stråtag.

Sikkerhedsafstandene er beregnet på baggrund af oplysninger fra Bygning- og Boligregisteret (BBR), januar 2023.

Du kan læse mere om, hvor du må anvende fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.