Gå til hovedindhold
Du er her:

Dyrehold

Læs reglerne for hold af heste, høns og andre husdyr i Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad er reglerne for dyrehold?

Regler for dyrehold er delt op i såkaldte ikke-erhvervsmæssige dyrehold og erhvervsmæssige dyrehold.

Det er antallet af dyr, som afgør, om der er tale om ikke-erhvervsmæssige dyrehold eller erhvervsmæssige dyrehold.

Ikke erhvervsmæssige dyrehold

Grænsen for ikke-erhvervsmæssige dyrehold går ved:

30 stk. høns 

4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Samt enten:

  • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af 1,
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  • 15 producerede slagtesvin,
  • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)

Du er velkommen til at kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du ønsker andre kombinationer af dyrehold end ovenstående.

Du skal ikke søge om tilladelse til ikke-erhvervsmæssige dyrehold, men der kan være særlige regler for dyrehold i byzonen.

Reglerne kan du finde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Hvis du har spørgsmål om dyrehold, kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervsmæssige dyrehold

Erhvervsmæssige dyrehold omfatter alle andre dyrehold end ovenstående. Kontakt Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du ønsker at etablere et erhvervsmæssigt dyrehold.

Hold af høns og andre fugle

I Lyngby-Taarbæk Kommunes regulativ for fuglehold kan du læse om reglerne for etablering af fuglehold i byzonen.

Kommunen anbefaler, at du orienterer dine naboerne om dine planer, før du etablerer et fuglehold. På denne måde kan du tage naboerne med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af fugleholdet for at undgå eventuelle naboklager.