Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Ejendomme med tilbagekøbsdeklarationer

Oversigt over frigørelsesvederlag i forbindelse med hjemfaldspligt

Baggrund

Da Lyngby-Taarbæk Kommune i 1957 købte arealer af Københavns Kommune var et af vilkårene for købet, at Lyngby-Taarbæk Kommune ved videresalg af arealerne skulle pålægge disse en tilbagekøbsdeklaration. En sådan tilbagekøbsdeklaration er lyst på en række ejendomme, såvel til beboelse som til erhverv.

Efter forhandlinger med Københavns Kommune har Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse vedtaget at give grundejerne mulighed for at få aflyst tilbagekøbsdeklarationerne lyst på deres ejendom mod betaling af et vederlag.

Frigørelsesvederlaget beregnes af ejendomsvurderingen. Procentsatsen stiger, jo nærmere tilbagekøbstidspunktet kommer.

Frigørelsesvederlaget fordeles mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune med henholdsvis 70 % og 30 %.

Når Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget frigørelsesvederlaget, vil den på ejendommen lyste tilbagekøbsdeklaration blive aflyst. Når deklarationen er aflyst, vil grundejeren modtage besked.

Frikøb

Ønskes yderligere oplysninger om de nærmere vilkår for frikøb, kan henvendelse ske til kommunens Juridiske Kontor, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby eller på telefon 45 97 31 63.

Procentsatserne indtil hjemfaldstidspunkt 2040

Årstal

Procentsats

2019

43,8834

2020

45,6387

2021

47,4642

2022

49,3628

2023

51,3373

2024

53,3908

2025

55,5265

2026

57,7475

2027

60,0574

2028

62,4597

2029

64,9581

2030

67,5564

2031

70,2587

2032

73,0690

2033

75,9918

2034

79,0315

2035

82,1927

2036

85,4804

2037

88,8996

2038

92,4556

2039

96,1538

2040

100

Procentsatserne indtil hjemfaldstidspunkt 2070

Årstal

Procentsats

2019

13,5301

2020

14,0713

2021

14,6341

2022

15,2195

2023

15,8283

2024

16,4614

2025

17,1198

2026

17,8046

2027

18,5168

2028

19,2575

2029

20,0278

2030

20,8289

2031

21,6621

2032

22,5285

2033

23,4297

2034

24,3669

2035

25,3415

2036

26,3552

2037

27,4094

2038

28,5058

2039

29,6460

2040

30,8319

2041

32,0651

2042

33,3477

2043

34,6817

2044

36,0689

2045

37,5117

2046

39,0121

2047

40,5726

2048

42,1955

2049

43,8834

2050

45,6387

2051

47,4642

2052

49,3628

2053

51,3373

2054

53,3908

2055

55,5265

2056

57,7475

2057

60,0574

2058

62,4597

2059

64,9581

2060

67,5564

2061

70,2587

2062

73,0690

2063

75,9918

2064

79,0315

2065

82,1927

2066

85,4804

2067

88,8996

2068

92,4556

2069

96,1538

2070

100