Gå til hovedindhold
Du er her:

Gode råd om rottespærrer

En rottespærre kan være en god ekstra sikring mod at få rotter ind i boligen.

En rottespærre er dog ikke en 100% garanti, så det vigtigste er at sikre, at kloak og afløb er hele og tætte. Før du får monteret en rottespærre bør du derfor få TV-inspiceret dit kloaksystem for at sikre dig, at det er uden fejl og brud.

Rotter kan fx komme ind i boligen via:

  • Defekter på kloak eller afløb i eller under boligen, fx revner og brud på gamle ledninger, forskudte samlinger, uafproppede ”døde” ledninger eller grenrør etc.
  • Gulvafløb, hvor risten ikke er hel og fastskruet
  • Kloakudluftninger på tag eller loft som ikke er rottesikrede fx med en "prop" af sammenkrøllet hønsenet i røret
  • Toilettet. Rotter svømmer normalt ikke igennem en vandfyldt vandlås, men det sker en sjælden gang imellem

Hvad er en rottespærre?

En rottespærre er en anordning i kloak eller afløb, som forhindrer rotter i at komme fra én del af kloaksystemet til en anden del. Der findes flere forskellige typer rottespærrer, både til vandrette og lodrette rør.

Den mest almindelige rottespærre opsættes i husets skelbrønd, og består af to metalklapper, som kun kan åbne udad. Dermed kan toiletpapir mv. flyde med spildevandet ud gennem kloakken og rottespærren, mens rotten ikke kan komme ind.

Illustration af rottespærre

De fleste parcelhuse har deres egen skelbrønd, men ved mange rækkehuse er der ikke en brønd ved hvert hus. I så fald kan det være en rigtig god idé, at få etableret en skelbrønd.

Du kan finde kloaktegninger for din ejendom på www.weblager.dk.

En anden type rottespærre er den såkaldte ”gravide dame”. Det er et afløbsrør med en udposning, som monteres på den lodrette faldstamme. Udposningen gør, at rotten ikke kan løbe op gennem faldstammen. For at montere denne type rottespærre kræver det, at faldstammen er synlig og tilgængelig i fx en kælder.

Hvordan får man en rottespærre?

For at få opsat en rottespærre skal du kontakte et firma, der har de rigtige autorisationer.

Opsætning af rottespærrer må kun udføres af personer, der er ansat i en autoriseret kloakmestervirksomhed. Du kan se, om virksomheden er autoriseret i autorisationsregistret. Personen skal desuden enten være autoriseret rottebekæmper (de skal have en såkaldt R1-autorisation) eller have et certifikat som rottespærremontør. Du kan bede om at få forevist dokumentation for dette (kopi af autorisationsbevis).

Det er en god idé at indhente mere end ét tilbud på at få opsat en rottespærre.

Kommunen yder ikke tilskud til opsætning af rottespærrer.

Kommunen opsætter rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til både kommunale, men også til private skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Kontakt Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, hvis du vil vide mere om mulighederne for at få opsat rottespærrer på private institutioner.

Vær opmærksom på…

Følgende gode råd vedrører ”normale” rottespærrer med klapper til opsætning i skelbrønde.

Ved opsætning:

  • Rottespærren skal være af rustfrit stål, med mindst 2 klapper.
  • Når rottespærren er opsat, skal montøren tjekke, at den slutter helt tæt i røret. Ellers har den ingen effekt. Han bør så vidt muligt kravle ned i brønden og undersøge dette. Hvis den skal sidde i et betonrør, så kan det fx være nødvendigt at støbe røret lidt til, hvis det ikke er helt rundt
  • Det er en god idé at være til stede ved opsætningen. Alternativt kan du bede om fotodokumentation (foto taget af rottespærren nede i brønden).

Ved drift:

  • I den første tid efter montering af spærren bør du løbende tjekke, om spærren ser ud til at stoppe til. Hvis der er for lidt fald på kloakledningen, kan det give problemer med tilstopning - og så virker spærren ikke
  • Der må naturligvis ikke skylles bind, vaskeklude, vådservietter og lignende ud i afløbet, da det øger risikoen for tilstopning
  • Rottespærren bør serviceres mindst 1 gang årligt af en person med de ovenfor nævnte certifikater. Spærren skal tages op, renses og smøres, og genmonteres