Gå til hovedindhold
Du er her:

Klagevejledning over nabo

Hvis du har problemer med din nabo eller en anden i din bebyggelse, opfordrer vi jer til at tale sammen om det.

Mange problemer kan løses let og smidigt ved at tale sammen. Måske er din nabo ikke klar over, at adfærden virker generende.

Når I taler sammen, bør du være saglig og i en god og venlig tone tage udgangspunkt i, hvad adfærden betyder for dig og dine følelser. Prøv at lade være med at virke anklagende (start med ”JEG…” i stedet for ”DU…”) og hold dig til sagen!

Hvis dette ikke lykkes og din nabo stadig er væsentligt generende for dig eller din husstand, har du mulighed for at klage over din nabo til Ejendomskontoret. De vil herefter kunne skrive til beboeren om ændring af adfærd.

Gode råd når du klager, beboerklagenævn og anmeldelsesskema

 • Når du klager, skal du huske at:
  • Klager skal være skriftlige
  • Klag kun over forhold som du eller din husstand er blevet generet af
  • Af klagen skal fremgå, hvem og hvad der klages over, og hvor og hvornår det er foregået
  • Klag over hændelser/episoder snarest efter det er sket
  • De forhold, der klages over, skal være væsentlige overtrædelser af ordensreglementet eller lovgivningen
  • Klag kun over noget du kan stå ved. Du må være klar til at vidne i beboerklagenævn/huslejenævn eller boligret, hvis sagen kommer så langt
  • Selvom en sag indbringes i beboerklagenævn/huslejenævn, boligret eller den beboer, der klages over opsiges, bør der fortsat klages, hvis generne fortsætter.
 • Beboerklagenævn

  Når Ejendomskontoret modtager en klage over en beboer, vil vi normalt skrive en henstilling til vedkommende om at ophøre med overtrædelsen/den generende adfærd, hvor vi advarer om, at nye klager kan medføre alvorlige retsskridt, så som indbringelse for beboerklagenævn/huslejenævn eller opsigelse af lejemålet.

  Beboerklagenævn/huslejenævn kan:

  • Give en advarsel om at fornyet overtrædelse kan føre til mere indgribende retsfølger
  • Gøre lejemålet betinget. Det vil sige, at nye berettigede klager, inden for en tidsfrist, kan medføre en opsigelse af lejemålet.
 • Mange eller meget alvorlige klager - ofte fra flere beboere - kan som konsekvens føre til:
  • Opsigelse eller ophævelse af lejemål
  • Indbringelse af sag for boligret
  • Indbringelse af sag for fogedret.

  Sådanne sager kan være meget langvarige og en stor belastning for alle implicerede parter.

 • Skema til anmeldelse af beboerklager