Gå til hovedindhold
Du er her:

Bevaringsværdige træer

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner

Bevaringsværdige træer i Bondebyen
Bondebyen

Udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner er med til at understøtte kommunalbestyrelsens ønske om en grøn og attraktiv kommune.

Træer, der er udpeget som bevaringsværdige, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis man får tilladelse til at fælde et bevaringsværdigt træ, vil kommunen kræve, at træet erstattes med et træ af samme art.

De udpegede træer vil fremgå af de enkelte lokalplaners bilag.

Retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner

1. Der udpeges bevaringsværdige træer på vejarealer og på private fællesveje, i det omfang træerne vurderes at være af betydning for vejenes grønne udtryk.

2. Der kan udpeges bevaringsværdige træer i private haver, såfremt de er meget betydningsfulde for det grønne indtryk fra vej eller offentligt tilgængelige arealer, eller hvis træerne bidrager til en særlig karakter i et bebygget område. F.eks. et gårdspladstræ, et grønt fikspunkt i området eller i kraft af at være en historisk beplantning som f.eks. et lindelysthus eller allé.

Ligeledes kan der udpeges bevaringsværdige træer på offentlige arealer, såfremt de er meget betydningsfulde for det grønne udtryk på arealerne. Det vurderes om et træ er så stort og dominerende på en grund, så udpegning vil reducere grundejerens udnyttelse af haven (primært skygge). Dvs. meget store træer på små grunde udpeges ikke, medmindre der er en særlig begrundelse.

3. Træer, som ikke er sunde eller, som er så gamle, så de snart går ud, udpeges ikke.