Gå til hovedindhold
Du er her:

Rækkehuse

Kommunen har mange flotte rækkehuse. Vi har kortlagt og registreret alle kommunens rækkehusbebyggelser med en bevaringsværdi

Vi ser det som en vigtig opgave at bevare de enkelte rækkehusområders arkitektur og helhedsindtryk. Det gør vi bl.a. gennem behandlingen af byggesager og ved at lave lokalplaner.

For at udbrede kendskabet til rækkehusene og deres kvaliteter har vi kortlagt og registreret samtlige rækkehusbebyggelser i kommunen. Undersøgelsen giver et grundlag for at kunne prioritere, hvilke rækkehusbebyggelser der skal laves lokalplan for.

Rækkehusundersøgelsen beskriver bebyggelsernes strukturer og sammenhænge, deres arkitektur og grønne præg samt det overordnede helhedsindtryk. 

Hver enkelt bebyggelse har ud fra den samlede bedømmelse fået en samlet bevaringsværdi.

Rækkehusundersøgelse fordelt på bydele

Rækkehusenes arkitektur

Kommunens rækkehusbebyggelser repræsenterer mange forskellige arkitektoniske stilarter. I nogle bebyggelser er den enkle danske byggetradition udgangspunktet. Her præges bygningerne af solidt håndværk, klassisk proportionering og gedigne materialer. I andre bebyggelser kommer modernismens idealer om enkelhed og funktionalitet til udtryk. Her fremstår bygningerne som simple geometriske volumener med flade tage og rektangulære dør- og vinduesåbninger.

Rækkehusbebyggelserne varierer også i måden, de er placeret på. Nogle bebyggelser er i høj grad tilpasset landskabets naturlige former, og bygningerne ligger enten forskudte eller i buede forløb. Andre bebyggelser ligger som lange lige stokke. Og endnu andre omkranser et centralt gårdrum eller et grønt område.