Gå til hovedindhold
Du er her:

Lokalplan - Høringssvar

Du har mulighed for at indgive et høringssvar til et lokalplanforslag. Når vi har modtaget dit høringssvar, går en fast procedure i gang

Vi sender en automatisk kvittering, når vi har modtaget dit høringssvar.

Når høringsperioden er slut, samler og resumerer forvaltningen alle høringssvar i et høringsnotat. Forvaltningen skriver kommentarer til de enkelte punkter og kommer evt. med forslag til ændringer af planen.

Lokalplanen og høringsnotatet forelægges Byplanudvalget, evt. andre fagudvalg, og herefter kommunalbestyrelsen, som godkender planen endeligt, evt. med ændringer.

Hvis der er tale om ændringer, som berører andre myndigheder eller borgere væsentligt, skal de pågældende have lejlighed til at udtale sig, før lokalplanen kan vedtages. Er ændringen så omfattende, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, skal dette offentliggøres efter planlovens regler.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, vil du modtage brev med link til den politiske behandling af sagen. Via linket finder du bl.a. høringsnotatet samt en beskrivelse af de evt. ændringer, som lokalplanen er vedtaget med.

Den endelige lokalplan bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Når lokalplanen er annonceret, træder den i kraft.