Gå til hovedindhold
Du er her:

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort – og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget - må du ikke bygge, udstykke eller ændre på ejendomme, der er omfattet af forslaget.

Eksisterende lovlig bebyggelse kan fortsætte som hidtil.

Den midlertidige retsvirkning gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, dog højst et år efter at planforslaget blev offentliggjort.

Du kan læse mere om de midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslag  i planlovens paragraf 17 på Retsinformation.dk.