Gå til hovedindhold
Du er her:

Lokalplan - Visualiseringer

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget retningslinjer for retvisende visualiseringer af byggeri i lokalplaner

Kommunalbestyrelsen ønsker med retningslinjerne at støtte en byudvikling med arkitektur af høj kvalitet.

Retvisende visualiseringer til beskrivelse af større lokalplanpligtige projekter støtter muligheden for, at alle kan danne sig et realistisk indtryk af, hvordan et byggeri eller et område kan komme til at se ud i fremtiden.

Retningslinjernes anvendelse vil bero på en konkret vurdering, men vil som udgangspunkt finde anvendelse i alle lokalplaner, der muliggør større nybyggeri.

Retningslinjer for retvisende visualiseringer af byggeri i lokalplaner

  1. Der skal indgå visualiseringer set fra øjenhøjde, som byggeriet vil kunne opleves fra gadeplan. Hvis der supplerende anvendes andre perspektiver, fx for at belyse nabohensyn, skal det angives. Der må ikke anvendes overdrevne eller forvrængede perspektiver.
  2. Visualiseringer skal desuden vise byggeriet set fra forskellige afstande og fra den/de sider, hvor flest mennesker passerer. Derudover skal der udarbejdes én eller flere visualiseringer fra de områder, som er særligt berørte eller følsomme overfor byggeriet.
  3. Visualiseringer skal vise de nærmeste omgivelser med reelle højder og tagformer, samt bygningsdetaljer, som vurderes relevante at forholde sig til. 
  4. Antallet af mennesker i visualiseringer skal være realistisk. Hvis der medtages mennesker på visualiseringer, skal de primært bidrage til opfattelsen af størrelse, perspektiv og anvendelse.
  5. Beplantning i visualiseringer skal være realistisk. Der må kun medtages beplantning, der enten er eksisterende og bibeholdes eller plantes i forbindelse med byggeriet. Byggeriet skal visualiseres med beplantning på ibrugtagningstidspunktet. Ved visualiseringer af beplantning længere ud i fremtiden, skal dette oplyses.
  6. Terræn-, lys- og skyggeforhold skal vises realistisk. 
  7. Installationer på tage, renovationsarealer, parkeringsarealer mv. skal vises så realistisk som muligt i forhold til projekteringsniveau. 
  8. Hvis der foretages ændringer i en sags forløb, skal visualiseringer tilrettes, før de indgår i en lokalplan. 
  9. Hvis en lokalplan giver mulighed for flere typer af materialer eller flere bygningshøjder mv., skal der udarbejdes forskellige visualiseringer, der viser forskellighederne. 
  10. Som supplement til visualiseringer kan der i lokalplanen eventuelt indgå snit, facader, situationsplaner, renderinger (computerberegnede tegninger) og beskrivelser i ord og billeder af materialevalg, herunder materialets taktile egenskaber m.m.