Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Udvikling af landbrugsmuseet på Kongevejen

Følg planlægningen af et museum for klassiske biler i det gamle Landbrugsmuseum og en café i den gamle hovedbygning Virumgård

det tidligere landbrugsmuseum i Sorgenfri
Det tidligere landbrugsmuseum i Sorgenfri

Digitalt borgermøde tirsdag d. 3. november 2020 kl. 17 - 18.30

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til digitalt borgermøde om forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/2017 inkl. miljørapport.

Du kan læse mere om høringen og borgermødet ved at gå ind på ”Høring og borgermøde” nedenfor og klikke videre derfra.

Lyngby-Taarbæk Kommune købte i 2015 Kongevejen 79- 85 A med henblik på at etablere en materialeplads, som imidlertid aldrig blev etableret.

I stedet besluttede kommunalbestyrelsen den 21. november 2019, at den sydlige del af området skal anvendes til publikumsorienterede formål med dertil knyttede arbejdende værksteder, mødefaciliteter, café/restaurant, administration m.m. samt et eventuelt seniorbofællesskab.

Den 19. december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at udbyde den sydlige del af Virumgård-området til salg, et område på ca. 25.000 m².

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. marts 2020 at sige ja til et købstilbud fra Interdan Holding.

Museum og café

Projektet omfatter et ca. 25.000 m² stort areal, og planen giver mulighed for, at der inden for området kan etableres et nyt museum for klassiske biler i det gamle Landbrugsmuseum og en café i den gamle hovedbygning Virumgård.

Derudover gives mulighed for at etablere faciliteter som museumsbutik, restaurant, møde - og selskabslokaler samt mulighed for udendørs publikumsarrangementer.  

Desuden etableres erhverv i form af kontor (administration), lager og handel med særligt pladskrævende varegrupper (biler) samt værksteder.

Nedenfor kan du læse om den igangværende planlægningsproces for området.

Lokalplan 302 - Oversigt over anvendelse af områdets bygninger
Planer for den fremtidige anvendelse
 • Høring og borgermøde

  Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. august 2020 at fremlægge forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/17 for Kongevejen 79 og 83-85A med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

  Læs mere om høringen og borgermødet her.

 • Politiske beslutninger og protokoller

  27. august 2020 - Kommunalbestyrelsen

  Se beslutning og bilag til sag under dagsordenspunkt 17 Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutning) samt dagsordenspunkt 23 Forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård (Beslutning).

 • Præsentation af Classic Car House
 • Områdets historie

  Virumgård er opstået efter Virums udskiftning i 1771 og ligger i den østlige ende af landsbyens landskabeligt set plane dyrkningsflade.

  I området omkring Virumgård blev etableret landbrugsskole i 1867, landbrugsmuseum i 1889, højskole i 1890 og frilandsmuseum i 1901. 

  Fra 1890 til 2010 har staten forsket i planteavl på forskellige forsøgs­marker og laboratorier på Virumgårds jorder vest for Konge­vejen.

  I 1916 blev der opført en ny bygning til landbrugs­museum efter tegninger af arkitekt Daniel Rasmussen. Landbrugsmuseet blev i 1969 flyttet til Gammel Estrup.

  På tværs af Kongevejen har der således i den første halvdel af det tyvende århundrede været et tydeligt kulturmiljø, der vidner om landbrugets fortid på Frilandsmuseet og Landbrugsmuseet og landbrugets fremtid omkring Virumgård. De tilbageværende spor af dette kulturmiljø er Virumgårds bygninger, landbrugsmuseets bygning og hele Frilandsmuseet.