Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Udvikling af landbrugsmuseet på Kongevejen

Følg planlægningen af et museum for klassiske biler (Classic Car House) i det gamle Landbrugsmuseum og en café i den gamle hovedbygning Virumgård

det tidligere landbrugsmuseum i Sorgenfri
Det tidligere landbrugsmuseum i Sorgenfri

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 302 for Kongevejen 79 og Kongevejen 83-85A med tilhørende kommuneplantillæg 11/2017 den 27. januar 2021. 

Lokalplanen betyder, at der inden for det ca. 25.000 m2 store areal etableres et nyt museum for klassiske biler i det gamle Landbrugsmuseum og en café i den gamle hovedbygning Virumgård.

Der opføres også faciliteter som museumsbutik, restaurant, møde - og selskabslokaler samt mulighed for udendørs publikumsarrangementer.  

Desuden oprettes erhverv i form af kontor (administration), lager og handel med særligt pladskrævende varegrupper (biler) samt værksteder.

Klik her for at læse lokalplan 302. Her kan du også læse mere om udbygningsaftalen.

Klik her for at læse kommuneplantillæg 11/2017.

I forbindelse med projektet på Kongevejen 79 etableres et firbenet signalreguleret kryds ved Kongevejen/Bjørn Wiinblads Vej lige nord for projektområdet. 

På nedenstående oversigtskort kan du se planerne for den fremtidige anvendelse af området. 

Planer for den fremtidige anvendelse af det gamle landbrugsmuseum
Planer for den fremtidige anvendelse

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune købte i 2015 Kongevejen 79 og 83-85 A med henblik på at etablere en materialeplads, som imidlertid aldrig blev etableret.

I stedet besluttede kommunalbestyrelsen den 21. november 2019, at den sydlige del af området skal anvendes til publikumsorienterede formål med dertil knyttede arbejdende værksteder, mødefaciliteter, café/restaurant, administration m.m. samt et eventuelt seniorbofællesskab.

Den 19. december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at udbyde den sydlige del af Virumgård-området til salg, et område på ca. 25.000 m².

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. marts 2020 at sige ja til et købstilbud fra Interdan Holding.

Læs mere om

 • Politiske beslutninger og protokoller

  Læs kommunalbestyrelsens behandling af sagen her - under pkt. 16.

 • Præsentation af Classic Car House
 • Tidsplan for udviklingen af området

  Sommer 2021: I forbindelse med projektet på Kongevejen 79 forventes et firbenet signalreguleret kryds etableret ved Kongevejen/Bjørn Wiinblads Vej lige nord for projektområdet.

  Projektet forventes at stå færdigt ca. ultimo 2021.

 • Aktuelle vejarbejder sommer 2021

  Lyngby-Taarbæk Kommune skal anlægge en ny vejadgang til det tidligere gamle landbrugsmuseum og Frilandsmuseets parkeringsplads.

  I perioden start juli og frem til september 2021 vil der være vejarbejde på strækningen Kongevejen 79-85. Arbejdet udføres i hverdage mellem kl. 7-18.

  Vejarbejdet vil tage hensyn til skoleelever til og fra Kongevejens Skole og Fritids-og Ungdomsklubben Vænget, naboer samt at trafikken på Kongevejen og Bjørn Wiinblads Vej kan afvikles.

  Den ny vejadgang til Kongevejen 79-85 vil give forbedrede trafikale forhold til det kommende Classic Car House samt Frilandsmuseets parkeringsplads

  Cykelsti og fortov på begge sider af vejen vil forbedre forholdene for cyklister og fodgængere, der kommer igennem krydset Kongevejen og Bjørn Wiinblads Vej.

  Vejarbejde er altid afhængig af vejret, hvorfor arbejdet kan blive forsinket.

  Vi beklager de gener, der kan være i forbindelse med udførelsen af vejarbejdet. Vi og vores entreprenør J.J. Nyholm A/S vil gøre vores bedste for at mindske generne mest muligt.

  Har du yderligere spørgsmål til vejarbejdet, er du velkommen til at kontakte os på vejarbejde@ltk.dk eller på tlf. 45 97 36 80.

 • Områdets historie

  Virumgård er opstået efter Virums udskiftning i 1771 og ligger i den østlige ende af landsbyens landskabeligt set plane dyrkningsflade.

  I området omkring Virumgård blev etableret landbrugsskole i 1867, landbrugsmuseum i 1889, højskole i 1890 og frilandsmuseum i 1901. 

  Fra 1890 til 2010 har staten forsket i planteavl på forskellige forsøgs­marker og laboratorier på Virumgårds jorder vest for Konge­vejen.

  I 1916 blev der opført en ny bygning til landbrugs­museum efter tegninger af arkitekt Daniel Rasmussen. Landbrugsmuseet blev i 1969 flyttet til Gammel Estrup.

  På tværs af Kongevejen har der således i den første halvdel af det tyvende århundrede været et tydeligt kulturmiljø, der vidner om landbrugets fortid på Frilandsmuseet og Landbrugsmuseet og landbrugets fremtid omkring Virumgård. De tilbageværende spor af dette kulturmiljø er Virumgårds bygninger, landbrugsmuseets bygning og hele Frilandsmuseet.