Gå til hovedindhold
Du er her:

Inklusion

Inklusion handler om, at så mange børn som muligt udvikler sig og trives inden for rammerne af det almene dagtilbud og den almene folkeskole. Ved at skabe og udvikle gode fællesskaber i dagtilbud og skole kan flere børn deltage i, trives og udvikle sig i de almene børnemiljøer. 

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder målrettet for at styrke inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole.

I kommunen arbejder forskellige faggrupper for at give børn det bedste tilbud. Det er for eksempel lærere, pædagoger, talehørelærere, socialrådgivere eller andre, der professionelt beskæftiger sig med børn. Alle arbejder ud fra en inklusionsstrategi, der er defineret og besluttet af politikerne.

Et barn i vanskeligheder skal have hjælp. Hjælpen skal komme så tidligt som muligt, den skal være helhedsorienteret, gå på tværs af faggrupperne i kommunen, og endelig skal den tage udgangspunkt i barnets egne ressourcer.

Kommunen arbejder med inklusion mange steder og under mange forhold. For at skabe sammenhæng på tværs af områder og for at sikre et højt kvalitetsniveau bruger de forskellige faggrupper de samme metoder.

Hele 0 til 18 års-området arbejder med Systemisk analyse af læringsmiljøer, Samarbejdsguiden og konkrete handleplaner for skole- og dagtilbudsområderne.