Gå til hovedindhold
Du er her:

Underretningspligt

Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.