Gå til hovedindhold
Du er her:

Skolekort og skadekørsel

Kommunen kan tilbyde befordring efter nedenstående regler

Skolekort

Du kan søges om skolekort ved henvendelse til distriktsskolen, hvis skolevejen mellem distriktsskolen og hjemmet er længere end:

  • 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin.
  • 6 km på 4.-6. klassetrin.
  • 7 km på 7.-9. klassetrin.
  • 9 km i 10. klasse.
  • Eller hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Hvis du har valgt en anden skole end distriktsskolen efter det frie skolevalg kan der ikke bevilges bevilges skolekort.

Skadekørsel for elever

Der kan arrangeres taxakørsel for syge og invaliderede elever til og fra folkeskolen ved særlig bevilling. Skolen kan forlange udtalelse fra lægen. Du skal kontakte den folkeskole i kommunen, hvor dit barn er indmeldt.