Gå til hovedindhold
Du er her:

Skolekort og skadekørsel

Kommunen kan tilbyde befordring efter nedenstående regler

Skolekort

Du kan søges om skolekort, hvis skolevejen mellem distriktsskolen og hjemmet er længere end:

  • 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin.
  • 6 km på 4.-6. klassetrin.
  • 7 km på 7.-9. klassetrin.
  • 9 km i 10. klasse.
  • Eller hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Du skal henvende dig på skolen.

Hvis du har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan der normalt ikke bevilges skolekort.

Skadekørsel for elever

Der kan arrangeres taxakørsel for syge og invaliderede elever til og fra skole ved særlig bevilling fra skolen. Skolen kan forlange udtalelse fra lægen.