Gå til hovedindhold
Du er her:

SSP og Gadeteam

Skole, Social, Politi (SSP) - samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem skoler, Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats, klubber og Politi.

SSP-Lyngby’s primære formål er at forebygge risikoadfærd blandt børn og unge i alderen 10-29 år.

SSP-indsatsen består af generelle og individuelle indsatser og har fokus på den generelle trivsel og tryghed for unge, såvel som andre borgere i kommunen.

Gadeteamet

I Lyngby-Taarbæk Kommune består gadeplansindsatsen af et gadeteam på 10 deltidsansatte medarbejdere, som alle er ansat i kommunen som enten lærere eller pædagoger, hvorfor de har et nært og godt kendskab til de unge i kommunen.  Gadeteamet udfører opsøgende pædagogisk arbejde blandt børn og unge i det offentlige rum i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Gadeteamet har til opgave at arbejde opsøgende i forhold til børn og unge, der viser tegn på mistrivsel og udvikling i negativ retning, eller børn og unge som udviser en bekymrende risikoadfærd, fx utryghedsskabende adfærd (larm og støj), hashrygning, hærværk i det offentlige rum og lign.

KONTAKT:

SSP kan kontaktes på mail, SSP@ltk.dk eller på tlf. 21523086, til SSP-koordinator Katja Lundgaard inden for normal kontortid.

Alternativ kontaktes Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked, Ungeenheden på mail, ung@ltk.dk, tlf. 45973019 inden for normal kontortid.

Hvor kan jeg som borger få råd og hjælp

Ved enkeltsager hvori der indgår problematikker af SSP-karakter og anden mistrivsel kan SSP kontaktes på enten mail, SSP@ltk.dk eller telefon 21523086, alternativt kan Center for Social Indsats kontaktes på socialindsats@ltk.dk.  Ved sager som omhandler problematikker i det offentlige rum, kan SSP ligeledes kontaktes.

Er du vidne til noget ulovligt skal du kontakte Vagtcentralen, Nordsjællands Politi, tlf. 114.

Hvis det handler om en akut situation, skal du kontakte Alarmcentralen, tlf. 112.

Drejer henvendelsen sig om bekymring vedr. misbrug af rusmidler, kan man søge gratis råd og vejledning hos Torvehuset: torvehuset@ltk.dk.

Bekymret for radikalisering, ekstremisme, rocker/bande eller exit fra disse

Drejer henvendelsen sig om radikalisering/ekstremisme og rocker/bande bekymringer herunder exit fra disse miljøer – kontakt SSP eller Ungeenhedens postkasse: Ung@ltk.dk som henviser til rette sagsbehandler. Nordsjællands politi kan ligeledes kontaktes på nsj-infohus@politi.dk.

Brug for yderligere rådgivning, hjælp eller støtte

Yderligere kontaktinformationer, hvis du har brug for rådgivning, hjælp og støtte – som ung, som voksen og som fagperson: "Se også"