Gå til hovedindhold
Du er her:

§56 aftale til lønmodtagere under sygdom

§56 er en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, så du kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom du har øget sygefravær på grund af en kronisk eller langvarig lidelse

Længere sagsbehandlingstid af sygedagpenge

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med landets øvrige kommuner fået nyt IT-system til sagsbehandling af sygedagpenge. IT-systemet har vist sig ikke at fungere helt optimalt endnu. Det betyder desværre, at sagsbehandlingstiden på udbetaling af sygedagpenge kan blive længere end normalt. Det beklager vi meget, og vi gør, hvad vi kan for at undgå forsinkelser på udbetalingerne.

Det nye IT-system vil på sigt forbedre sagsbehandlingen og gøre det lettere at følge sygedagpengesager via selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

Overhold tidsfristerne

Det er fortsat vigtigt, at du overholder de almindelige tidsfrister, så du ikke mister retten til sygedagpenge eller refusion.

Vi har åbent for henvendelser på hverdage 09.00-12.00. Vi beder om din tålmodighed og henviser til informationen her på vores hjemmeside.

Rammer for §56 aftale

Der kan bevilges §56 aftale

  • hvis du lider af en kronisk eller langvarig sygdom, som medfører et fravær på mindst 10 dage om året.

Der kan bevilges en midlertidig §56 aftale

  • hvis du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution.
  • hvis din arbejdsgiver har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.