Gå til hovedindhold
Du er her:

PFAS og PFOS forurening

Opdatering på PFAS i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det frarådes fortsat at spise fisk fra Mølleåen, Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Furesø

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med nabokommunerne Rudersdal, Gladsaxe og Furesø fået foretaget analyser af Fødevarestyrelsen for PFAS i fisk fanget i Furesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Analyserne er baseret på i alt fem fisk fra de tre søer, da det har ikke været muligt at fange det ønskede antal fisk. Det medfører naturligvis en statistisk usikkerhed i resultaterne, da datagrundlaget er meget lille.

Resultatet fra analysen viser, at der er påvist PFOS i alle fiskene i forskellige koncentrationer, hvor resultaterne for to fisk overskrider grænseværdien. Da datagrundlaget er for lille til endelige konklusioner, fraråder Lyngby-Taarbæk Kommune ud fra et forsigtighedsprincip fortsat at spise fisk, der er fanget i Mølleåsystemet. Der opsættes skilte på udvalgte steder langs de undersøgte søer og Mølleåen.

Forurenede grunde

Region Hovedstaden er myndighed på grunde og områder med kendte forureninger (kortlagte grunde). På baggrund af forureningstypen, vurderer Regionen om de forurenede grunde skal undersøges for PFAS-forurening og informerer løbende kommunerne ved mistanke og fund af PFAS nye steder. Hvis du bor på en forurenet grund gælder stadig de gode råd om dyrkning som tidligere, som kan du læse om på Regionens hjemmeside og om hvad det betyder for dig. Du kan se, om en grund er forurenet her.

Undersøgelser af PFAS i badevandet                                     

På baggrund af fund af PFAS i Vesterhavet, opfordrede Miljøstyrelsen i sommeren 2022 kommunerne til at undersøge badevandet for PFAS, herunder PFOS. Badevandet bliver  almindeligvis analyseret for bakterier, og Lyngby-Taarbæk Kommune fik i to omgange yderligere analyseret for PFAS i badevandet ved Frederiksdal Fribad og badestationerne i Taarbæk. Alle analyser viste overholdelse af badevandskriteriet for PFAS, og analyserne giver ikke anledning til at fraråde badning. Samme resultat er vist for tidligere analyser i Furesø uden for badevandssæsonen.

Drikkevandet

Lyngby-Taarbæk Forsyning har tidligere analyseret kommunens drikkevand for PFAS, men der er ikke konstateret forurening. Der er fortsat ikke fundet PFAS i kommunens drikkevand.

Mere om PFAS-forurening og stoffet PFOS

Du kan læse mere om PFAS på Miljøstyrelsens hjemmeside