Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

PFAS og PFOS forurening

Det frarådes at spise fisk fra Mølleåen, Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Furesøen

På nuværende tidspunkt lyder kommunens officielle anbefaling på, at man ikke spiser de fisk, man fanger i Mølleåsystemet. Det er meldt ud på hjemmesiden og ved midlertidige skilte langs Mølleåen og søerne.

For at afklare om det fortsat skal frarådes at spise fisk fra Mølleåsystemet, har kommunerne igangsat en undersøgelse, hvor spisefisk fra mølleåsystemet analyseres for PFAS.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med nabokommunerne Rudersdal, Gladsaxe og Furesø fået foretaget analyser af Fødevarestyrelsen for PFAS i fisk fanget i Furesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Analyserne er baseret på i alt fem fisk fra de tre søer, da det har ikke været muligt at fange det ønskede antal fisk. Det medfører naturligvis en statistisk usikkerhed i resultaterne, da datagrundlaget er meget lille.

Resultatet fra analysen viser, at der er påvist PFOS i alle fiskene i forskellige koncentrationer, hvor to fisk overskrider grænseværdien. Da datagrundlaget er for lille til endelige konklusioner, fraråder Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat at spise fisk, der er fanget i Mølleåsystemet.

Undersøgelser af PFAS i badevandet

På baggrund af fundet af PFAS i Vesterhavet, har Miljøstyrelsen opfordret kommunerne til at undersøge badevandet for PFAS, herunder PFOS. Badevandet bliver i almindeligvis analyseret for bakterier, og Lyngby-Taarbæk Kommune har til de kommende badevandsanalyser tilføjet PFAS til analysepakken for badestationerne i Taarbæk samt ved Frederiksdal Fribad. 

Tidligere undersøgelser af PFAS-koncentrationer i vandet gav ikke anledning til at fraråde badning ved Frederiksdal Fribad. Og analysen for PFAS i badevandet fra den 12. juli viser, at koncentrationen ikke overskrider de gældende grænseværdier for badevand.

Drikkevandet                                          

Lyngby-Taabæk Forsyning har tidligere analyseret kommunens drikkevand for PFAS, men der er heldigvis ikke konstateret forurening. Der er fortsat ikke fundet PFAS i kommunens drikkevand.

Du kan læse mere om PFAS på Miljøstyrelsens hjemmeside