Gå til hovedindhold
Du er her:

Beskyttet natur

Har du beskyttede naturtyper på din ejendom, og vil du fx oprense en sø gælder der særlige regler

Hvordan ansøger du om dispensation?

Ønsker du at gennemføre ændringer på din ejendom, som berører beskyttede naturtyper, skal du søge kommunen om dispensation.

I ansøgningen om dispensation skal du: 

  • Beskrive projektet
  • Lave en skitse eller kort, hvor du viser projektets placering
  • Udarbejde en tidsplan for projektet
  • Vedhæfte en fuldmagt/tilladelse fra ejeren, hvis du ikke selv ejer ejendommen.

Send ansøgningen til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvad må du ikke i et beskyttet naturområde?

Naturbeskyttelsen betyder, at du som udgangspunkt ikke må ændre i tilstanden i området.

Ønsker du at lave ændringer på din ejendom, som kan påvirke beskyttede naturtyper, skal du altid søge kommunen om dispensation. Det kan fx være i forbindelse med byggeri, anlægsarbejde eller pleje af natur.

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet om tilstandsændringer i den beskyttede natur. Normalt kan vi kun dispensere for tiltag, der har et naturforbedrende formål.

Tordals Mose

Hvilke naturtyper er beskyttet?

Du skal søge dispensation, når du ændrer eller påvirker følgende naturtyper:

  • Søer med et areal på over 100 m2
  • Vandløb, der hører under vandløbsloven og andre vandløb, som er direkte udpeget til beskyttelse
  • Moser, heder, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev med et areal på over 2.500 m2
  • Moser, der er mindre end 2.500 m2, er beskyttet, hvis de ligger i forbindelse med andre beskyttede naturtyper, så det samlede areal for området når en størrelse på 2.500 m2 eller mere