Gå til hovedindhold
Du er her:

Vandløb

Du skal søge om tilladelse, hvis du skal ændre et vandløb, krydse et vandløb med bro, ledning eller kabel eller vedligeholde et vandløb

Derfor skal du søge om tilladelse?

Du skal søge om tilladelse for at sikre, at der bliver taget hensyn til vandløbets miljø og evne til at aflede vand. Desuden skal andre, som blive berørt, have mulighed for at give deres mening til kende.

Hvordan søger du om tilladelse?

I ansøgningen skal du: 

 • Oplyse formål og begrunde projektet
 • Beskrive projektet
 • Lave et kort med projektets placering
 • Skitsere hvordan projektet skal se ud
 • Lave en oversigt over de ejendomme, der bliver berørt af projektet
 • Lave en liste med de ejere og eventuelle brugere, som du ønsker at inddrage i projektet
 • Give et overslag over udgifter, og beskrive hvem der betaler udgifterne
 • Angive en tidsplan for projektet.

Send ansøgningen til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mølleåen - Efterår

Vedligeholdelse af vandløb

 • Hvad er vandløb?

  Vandløb kan både være store vandløb, små grøfter, rørlagte vandløb og dræn. Vandløb er vigtige i forhold til afvanding, samt som levested for dyr og planter. Har du spørgsmål vedrørende vandløb kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Offentlige vandløb

  Offentlige vandløb vedligeholdes af Lyngby-Taarbæk Kommune. For offentlige vandløb er der altid fastsat regler for vedligeholdelsen. Vedligeholdelsen er beskrevet i et såkaldt vandløbsregulativ, som også beskriver andre forhold vedrørende vandløbet.

  Se regulativer nederst på siden.

 • Private vandløb

  Private vandløb, skal som udgangspunkt vedligeholdes af bredejer. Bredejer er lodsejer, som ejer den grund, hvor over et vandløb har sit forløb.