Gå til hovedindhold
Du er her:

Fyr fornuftigt i brændeovnen

Brændeovne har været et omdiskuteret emne på det seneste, da luftforureningen fra brændeovnene er til gene for sårbare grupper, samtidigt med at der er stigende interesse for andre varmekilder end gas med de stigende energipriser.

Har man en brændeovn, er det muligt at reducerer udledning af sundhedsskadelige stoffer betragteligt, hvis man fyrer op på den rigtige måde.

Det kan man gøre ved at bruge den rette fyringsteknik og det korrekte brændsel. Miljøstyrelsen anbefaler følgende fire råd:

1. Tænd op fra toppen

Ved top-down-optænding varmes luften i brændeovnen hurtigere op, og kommer derfor hurtigere op på en god temperatur til forbrændingsprocessen.

To til fire stykker tyndt brænde lægges i bunden af brændeovnen, hvorefter mere brænde stables ovenpå med god luft i mellem. Optænd brændet fra toppen, eventuelt via optændingsmidler som optændingsposer eller -blokke.

2. Brug kun tørt træ

Godt brændetræ er rent og tørt træ på størrelse med en vinflaske eller en underarm. Fugtprocenten skal være under 18%. Nyfældet træ skal således ligge til tørre i 1-2 år før brug. Er du i tvivl om at dit brænde har en luftfugtighed på under 18%, kan du måle det med en træ-fugtighedsmåler.

3. Sørg for rigeligt luft

Skru ikke ned for luften med det samme. Vent gerne i 10 minutter indtil flammerne bliver lysere, så der er godt med ilt til forbrændingen. Er der ikke nok luft bliver forbrændingen ufuldstændig, og der udledes mange flere sundhedsskadelige partikler.

4. Røgen skal være næsten usynlig

Tjek røgen udenfor. Er der for meget røg, er det mørkt eller lugter det? Ved korrekt fyring af brændeovn skal røgen være næsten usynlig, og lugten skal ikke være påtrængende.

Det er ulovligt at fyre med affald, herunder affaldstræ, i brændeovne. Affald skal afbrændes i dertil godkendte anlæg. En af de væsentligste kilder til forurening fra brændeovnsrøg er, at nogle brændeovnsejere fyrer med forkert brændsel – blandt andet med affald. Resttræ, f.eks. resten af en spånplade, er også affald.

Det er også ulovligt at benytte aviser og reklamer som brændsel, dog må aviser godt bruges som optænding.

Ved at følge ovenstående råd, kan partikeludledningen mindskes med op til 80% i optændingsfasen.

Du kan finde mere information om god fyringsteknik på Miljøstyrelsens Brændefyringsportal:

https://braendefyringsportalen.dk/borger/vejledning-til-god-fyringsteknik/

Foto af optænding