Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni forår 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder to grundlovsceremonier om året. En i første halvdel og en i sidste halvdel.

Den næste ceremoni forventes afholdt i marts/april 2022, og den præcise dato forventes at blive offentliggjort i start 2022.

Lige så snart vi kender datoen, vil den blive offentliggjort her.

 • Hvor afholdes ceremonien?

  Ceremonien foregår på Frieboeshvile - Lyngby Hovedgade 2, 2800 Kgs. Lyngby.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig ved at bruge ovenstående selvbetjeningsløsning.

 • Hvad skal jeg medbringe af legitimation

  Du skal medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  OBS

  Du skal også medbringe ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten skal medbringes og må først underskrives ved ceremonien.

  Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

  Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 • Hvad sker der på dagen

  Kom i god tid, så du kan nå at blive registreret inden det hele starter.

  Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om det er muligt at medbringe gæster.

 • Hvad sker der efter tilmeldingsfristen

  Vi sender en samlet deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet straks efter tilmeldingsfristens udløb.

  Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

  Når Lyngby Kommune har modtaget endelig besked fra ministeriet, sender vi dig en endelig bekræftelse på din deltagelse i grundlovsceremonien med nærmere oplysninger om tidspunkt for ceremoni, og hvordan det vil foregå. 

  Tilmeldte til grundlovsceremonien modtager besked senest 7-10 dage før ceremonien finder sted.

 • Særligt vedrørende erklæring om vandelskravet

  Før du kan deltage i en grundlovsceremoni skal du indsende en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet.

  Ved tilmelding til grundlovsceremonien bedes du sende den underskrevne tro og love erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk eller separat via e-boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

  Erklæringen må højst være en måned gammel i forhold til tidspunktet for din deltagelse i grundlovsceremonien. Du bedes derfor vente med at indsende erklæringen, til du har tilmeldt dig en grundlovsceremoni. Ministeriet skal dog have modtaget den underskrevne erklæring senest 14 dage før din deltagelse i ceremonien.

  Har ministeriet ikke modtaget den underskrevne tro og love erklæring, kan du ikke deltage i den kommende grundlovsceremoni i din kommune.

  Du kan læse mere om grundlovsceremonien og finde "erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold" på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.