Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni efterår 2020 i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taabæk Kommune afholder Grundlovsceremoni torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00

Ansøgere, der er/har været omfattet af loven i december 2019 eller juni 2020 om indfødsrets meddelelse, kan tilmelde sig.

 

 

 • Hvor afholdes ceremonien?

  Ceremonien afholdes i Kommunalbestyrelsens mødesal 1. sal på rådhuset, Lyngby torv 17, 2800 Lyngby.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Dem, der er eller har været omfattet af loven i december 2019 eller juni 2020, kan tilmelde sig ceremonien i oktober måned 2020.

  Du tilmelder dig ved at skrive en sikker mail til Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Som emne skal du angive Grundlovsceremoni og derudover skal mailen indeholde følgende oplysninger:

  •  navn
  • adresse
  • cpr. nummer
  • telefonnummer

  Tilmelding skal ske senest den 7. oktober 2020, herefter lukkes for tilmelding.

 • Hvad skal jeg medbringe af legitimation

  Du skal medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  OBS

  Du skal også medbringe ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten skal medbringes og må først underskrives ved ceremonien den 29. oktober 2020.

  Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

  Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 • Hvad sker der på dagen

  Kom i god tid, så du kan nå at blive registreret inden det hele starter.
  Det kan være svært at finde parkeringsplads omkring Rådhuset pga. diverse anlægsarbejder i kommunen.

  Det er pt. ikke muligt at medbringe gæster.

 • Hvad sker der efter tilmeldingsfristen

  Vi sender en samlet deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet straks efter tilmeldingsfristens udløb.

  Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

  Når Lyngby Kommune har modtaget endelig besked fra ministeriet, sender vi dig en endelig bekræftelse på din deltagelse i grundlovsceremonien med nærmere oplysninger om tidspunkt for ceremoni, og hvordan det vil foregå. 

  Tilmeldte til grundlovsceremonien modtager besked senest 7-10 dage før ceremonien finder sted.

 • Særligt vedr. COVID-19

  Folketinget vedtog den 18. juni 2020 en midlertidig suspension af håndtrykskravet i lyset af den særlige COVID-19-situtation.

  For at overholde sundhedsmyndighedernes anvisninger om afstand og hygiejne gennemføres ceremonien primært for den enkelte ansøgere. Det er desværre ikke muligt at medbringe gæster, og der vil naturligvis ikke udveksles håndtryk fra Borgmester eller kommunalbestyrelsesmedlemmer i øvrigt.