Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Folketinget vedtager en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Grundlovsceremoni i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune holder grundlovsceremoni lørdag den 28. marts kl. 12 på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding

Send din tilmelding til Borgerservice via Digital Post på borger.dk senest den 14. marts 2020.

Har du ikke NemID, kan du ekstraordinært tilmelde dig ved at sende en mail til lyngby@ltk.dk. I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til Grundlovsceremoni”, og i mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato (xx-xx-xxxx)
  • Adresse
  • Telefonnummer

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.