Gå til hovedindhold
Du er her:

Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni forår 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder to grundlovsceremonier om året. En i første halvdel og en i sidste halvdel.

Den næste ceremoni afholdes onsdag den 27. april 2022 i tidsrummet mellem 16 og 17.45.

Fristen for tilmelding er slut og det er ikke muligt at medtage flere.

Af plads hensyn vil ceremonien kun være åben for borgere bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvor afholdes ceremonien?

  Den endelige lokation for grundlovsceremonien kendes ikke endnu.

  Lige så snart lokationen er på plads, vil det blive offentliggjort her og placeringen vil også fremgå af den endelige bekræftelse for deltagelse i grundlovsceremonien.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig ved at bruge ovenstående selvbetjeningsløsning.

 • Hvad skal jeg medbringe af legitimation

  Du skal medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  OBS

  Du skal også medbringe ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten skal medbringes og må først underskrives ved ceremonien.

  Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

  Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 • Hvad sker der på dagen

  Kom i god tid, så du kan nå at blive registreret og vise din legitimation inden det hele starter.

  Det er muligt at medbringe op til 3 gæster.

  Når det bliver din tur og du har givet håndtryk til borgmesteren får du udleveret dit statsborgerskabsbevis. 

 • Hvad sker der efter tilmeldingsfristen

  Vi sender en samlet deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet straks efter tilmeldingsfristens udløb.

  Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

  Når Lyngby Kommune har modtaget endelig besked fra ministeriet, sender vi dig en endelig bekræftelse på din deltagelse i grundlovsceremonien med nærmere oplysninger om tidspunkt for ceremoni, og hvordan det vil foregå. 

  Tilmeldte til grundlovsceremonien modtager besked senest 7-10 dage før ceremonien finder sted.

 • Særligt vedrørende erklæring om vandelskravet

  Før du kan deltage i en grundlovsceremoni skal du indsende en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet.

  Ved tilmelding til grundlovsceremonien bedes du sende den underskrevne tro og love erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk eller separat via e-boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

  Erklæringen må højst være en måned gammel i forhold til tidspunktet for din deltagelse i grundlovsceremonien. Du bedes derfor vente med at indsende erklæringen, til du har tilmeldt dig en grundlovsceremoni. Ministeriet skal dog have modtaget den underskrevne erklæring senest 14 dage før din deltagelse i ceremonien.

  Har ministeriet ikke modtaget den underskrevne tro og love erklæring, kan du ikke deltage i den kommende grundlovsceremoni i din kommune.

  Du kan finde "erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold" her

 • Skal mine børn deltage?

  Hvis der er bipersoner (børn) under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Dine børn skal derfor ikke deltage.