Gå til hovedindhold
Du er her:

Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni efterår 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder to grundlovsceremonier om året. En i første halvdel og en i sidste halvdel.

Folketingsvalget i november 2022 har bl.a. betydet, at det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som efter planen skulle have været fremsat for Folketinget i oktober 2022, ikke blev fremsat som planlagt. Lovforslaget forventes i stedet fremsat den 2. februar 2023 og godkendt 1. april 2023.
 

 Lige så snart lovforslaget er blev vedtaget og vi kender datoen for den næste ceremoni, vil den blive publiceret her.

 • Hvor afholdes ceremonien?

  Grundlovsceremonien afholdes på Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, 2800 Kgs. Lyngby

  Der er mulighed for parkering bag huset.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig ved at bruge ovenstående selvbetjeningsløsning. 

  Du kan kun deltage, hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvad sker der efter, jeg har udfyldt tilmeldingsblanketten?

  Du vil først høre noget fra os, når tilmeldingsfristen udløber den 27.9.2022.

  Herefter vil du modtage en endelig invitation med det tidspunkt, hvor du skal til grundlovsceremoni.

  Har du ikke hørt fra os senest 4. oktober 2022, er du velkommen til at kontakte på telefon 45973000, så vi sikre os, at vi har modtaget alle ansøgninger.

  Har du ikke søgt rettidig om at deltage i ceremonien, er det desværre ikke muligt at deltage, da vi senest 10. hverdage før ceremonien skal indsende en deltagerliste til Udlændinge- og integrationsministeriet.

  Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

  Må du ikke deltage i ceremonien, vil du få besked direkte fra Udlændinge- og integrationsministeriet.

 • Hvad skal jeg medbringe af legitimation

  Du skal medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

  Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 • Hvad sker der på dagen

  Kom i god tid, så du kan nå at blive registreret og vise din legitimation inden det hele starter.

  Det er muligt at medbringe op til 3 gæster.

  Når det bliver din tur og du har givet håndtryk til borgmesteren får du udleveret dit statsborgerskabsbevis. 

 • Særligt vedrørende erklæring om eventuelle strafbare forhold

  Før du kan deltage i en grundlovsceremoni skal du indsende en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet.

  Ved tilmelding til grundlovsceremonien bedes du sende den underskrevne tro og love erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk eller separat via e-boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

  Erklæringen må højst være en måned gammel i forhold til tidspunktet for din deltagelse i grundlovsceremonien. Du bedes derfor vente med at indsende erklæringen, til du har tilmeldt dig en grundlovsceremoni. Ministeriet skal dog have modtaget den underskrevne erklæring senest 10. hverdage før din deltagelse i ceremonien.

  Har ministeriet ikke modtaget den underskrevne tro og love erklæring, kan du ikke deltage i den kommende grundlovsceremoni i din kommune.

  Du kan finde "erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold" her

 • Skal mine børn deltage?

  Hvis der er bipersoner (børn) under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Dine børn skal derfor ikke deltage.