Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Lyngby-Taarbæk kommune afholder grundlovsceremoni onsdag den 6. oktober 2021 mellem kl. 16.00 - 18.00

Du kan tilmelde dig ved at bruge vores selvbetjeningsløsning og sidste frist for tilmelding er fredag den 17. september kl. 12.00.

Af pladshensyn vil ceremonien kun være åben for borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvor afholdes ceremonien?

  Den endelige placering kendes ikke endnu, da Rådhuset er under renovering.

  Senest ved den endelige bekræftelse på tilmelding, vil vi oplyse, hvor ceremonien finder sted.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig ved at bruge ovenstående selvbetjeningsløsning.

 • Hvad skal jeg medbringe af legitimation

  Du skal medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  OBS

  Du skal også medbringe ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten skal medbringes og må først underskrives ved ceremonien.

  Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

  Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 • Hvad sker der på dagen

  Kom i god tid, så du kan nå at blive registreret inden det hele starter.

  Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om det er muligt at medbringe gæster.

 • Hvad sker der efter tilmeldingsfristen

  Vi sender en samlet deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet straks efter tilmeldingsfristens udløb.

  Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

  Når Lyngby Kommune har modtaget endelig besked fra ministeriet, sender vi dig en endelig bekræftelse på din deltagelse i grundlovsceremonien med nærmere oplysninger om tidspunkt for ceremoni, og hvordan det vil foregå. 

  Tilmeldte til grundlovsceremonien modtager besked senest 7-10 dage før ceremonien finder sted.

 • Særligt vedrørende erklæring om vandelskravet

  Før du kan deltage i en grundlovsceremoni skal du indsende en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet.

  Ved tilmelding til grundlovsceremonien bedes du sende den underskrevne tro og love erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk eller separat via e-boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

  Erklæringen må højst være en måned gammel i forhold til tidspunktet for din deltagelse i grundlovsceremonien. Du bedes derfor vente med at indsende erklæringen, til du har tilmeldt dig en grundlovsceremoni. Ministeriet skal dog have modtaget den underskrevne erklæring senest 14 dage før din deltagelse i ceremonien.

  Har ministeriet ikke modtaget den underskrevne tro og love erklæring, kan du ikke deltage i den kommende grundlovsceremoni i din kommune.

  Du kan læse mere om grundlovsceremonien og finde "erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold" på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.