Gå til hovedindhold
Du er her:

Boligsocial anvisning

Grundet de mange og omfattende renoveringsarbejder der foregår i de store boligselskaber i kommunen, har kommunen stærkt begrænset mulighed for at anvise bolig for tiden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning.

Forudsigeligt boligproblem

Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke akut hjælpe borgere med en bolig, hvis de flytter til kommunen med et forudsigeligt boligproblem.

Et boligproblem vil blandt andet kunne betegnes som forudsigeligt, hvis du:

 • Tager ophold hos familie, bekendte m.fl.
 • Indgår et periodebestemt/midlertidigt lejemål
 • Tilmelder dig en ulovlig adresse
 • Tilflytter en bolig, som du – allerede på indflytningstidspunktet – ved, er uegnet i forhold til størrelse, økonomi mv.

Du er husvild og mangler akut en bolig

Ved meget akut bolignød kan hjælpen være en anvisning til en midlertidig bolig, et pensionat eller hotel, hvor du selv betaler lejen. Det er herefter dit eget ansvar at finde en permanent bolig.

Kun i helt særlige tilfælde er der mulighed for, at vi kan hjælpe dig med at finde en permanent bolig.

Er du akut husvild, skal du henvende dig til Borgerservice for råd og vejledning, se kontaktboksen her på siden.

Hvem kan få hjælp til at finde en permanent bolig

I helt særlige tilfælde er der mulighed for, at vi kan hjælpe med at finde en permanent bolig.

Bemærk - Grundet de mange og omfattende renoveringsarbejder der foregår i de store boligselskaber i kommunen, har kommunen stærkt begrænset mulighed for at anvise bolig for tiden.

For at få hjælp til at finde en permanent bolig, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have en lovlig og permanent folkeregisteradresse i Lyngby-Taarbæk Kommune for at komme på kommunens boligliste til en bolig. 
 • Du skal have et akut, betydeligt og påtrængende boligsocialt behov. Det vil sige, at du ud over at mangle en bolig også har eller er i risiko for at få andre alvorlige problemer, hvis ikke dit boligproblem bliver løst. 
 • Ud fra en helhedsvurdering (herunder økonomiske forhold) er du ikke i stand til selv at finde en bolig.  

Du skal herudover tilhøre en af de følgende persongrupper:

 • Flygtninge, der er omfattet af kommunens forpligtelse til permanent boligplacering.
 • Familier og enlige med børn, som er akut boligløse, som har eller er i risiko for at få andre sociale problemer.
 • Husvilde med midlertidigt ophold på herberg, pensionat eller lign.
 • Ansøgere, hvor anvisning af bolig forhindrer børns anbringelse uden for hjemmet eller kan medvirke til børns hjemgivelse.
 • Borgere, der er syge eller har et handicap, hvor flytning til anden bolig kan afhjælpe fx uhensigtsmæssig indretning.
 • Andre borgere, som efter en helhedsvurdering af sociale, sundhedsmæssige og økonomiske forhold har et ganske særligt behov for at få anvist en bolig.

Fordeling af ledige boliger

Når en bolig bliver ledig, tilbyder vi den til den/dem, der har det største akutte behov på det aktuelle tidspunkt. Fordelingen af lejligheder sker hermed uafhængigt af, hvor længe den enkelte har været på boligsociale liste. 

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer boligbehovet ud fra en helhedsvurdering.

Går det efter tur på boliglisten?

Der er ingen anciennitet på boligsociale liste til ledige boliger for boligløse. Det er de mest trængende, der i første omgang får tilbudt en bolig. 

Hvis du siger nej til et boligtilbud

Hvis du ikke ønsker at tage imod det boligtilbud, som kommunen tilbyder, eller undlader at svare på det fremsendte tilbud, bliver du slettet af boligsociale liste.

Kommunen kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper mv.

Klagemulighed

En afgørelse om indstilling eller afvisning af en boligindstilling til den sociale boliganvisning er en administrativ afgørelse, der ikke kan klages over til en anden administrativ myndighed.

Såfremt du alligevel er utilfreds med afgørelsen, må der anlægges civilt søgsmål ved Retten i Lyngby.