Gå til hovedindhold
Du er her:

Boligsocial anvisning

Som udgangspunkt har alle selv ansvar for at finde en bolig, men du kan blive skrevet op til en bolig fra kommunens boligsociale liste, hvis vi vurderer, at der er problematikker, der gør, at du ikke selv kan skaffe dig en bolig.

Som udgangspunkt har alle selv ansvar for at finde en bolig. Du skal derfor altid selv forsøge at løse dit boligproblem. Du kan for eksempel skrive dig op i almene boligorganisationer.

Lyngby-Taarbæk Kommune har adgang til et begrænset antal boliger til brug for kommunal anvisning.

Kommunen hjælper borgere og familier med en bolig i særlige tilfælde, fordi en stabil boligsituation er en forudsætning for, at kommunen sammen med borgeren kan lykkes med andre indsatser.

Kommunens boliger er meget efterspurgte, og derfor er der desværre ventetid på boligerne – også selvom du har et akut behov for en bolig.

Der er derudover mange og omfattende renoveringsarbejder i de store boligselskaber i kommunen for øjeblikket. Hvilket gør, at kommunen har ekstra begrænset mulighed for at anvise bolig for tiden. 

Kommunen ikke er forpligtet til at genhuse borgere.

Obs - Ældreboliger anvises efter andre kriterier, som du kan læse mere om på denne side.

Hvem kan få hjælp til at finde en bolig

 • Hvem kan få hjælp til at finde en bolig

  Du kan blive skrevet op til en bolig fra kommunens boligsociale liste, hvis vi vurderer, at der er problematikker, der gør, at du ikke selv kan skaffe dig en bolig, og hvis sociale eller helbredsmæssige forhold gør, at du har behov for en bestemt type bolig. 

  Lyngby-Taarbæk Kommune foretager en konkret og individuel helhedsvurdering af dit behov/din families behov. Kommunen vægter blandt andet, om det er akut og om det ikke er muligt for dig at søge bolig på lige fod med andre.

  Følgende kriterier skal alle være opfyldt, for at du kan blive skrevet på kommunens boligsociale liste:

  • Du skal op til dit boligbehov opstod have eller have haft fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune (folkeregisteradresse), eller Lyngby-Taarbæk Kommune er din handlekommune efter serviceloven
  • Du skal være ude af stand til at skaffe dig en bolig på egen hånd
  • Dit boligbehov skal være akut og permanent
  • Du skal være aktivt boligsøgende, herunder være skrevet op i minimum 2 boligselskaber og skal kunne dokumentere dette.

  Udover at opfylde ovenstående kriterier, skal du tilhøre én af følgende målgrupper for at blive skrevet op på den boligsociale liste, men det beror altid på en konkret individuel vurdering:

  • Børnefamilier, der er akut boligløse og af særlige sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
  • Unge, der af tungtvejende sociale årsager ikke kan bo hos deres forældre
  • Personer med tungtvejende sociale og/eller helbredsmæssige problematikker, hvor flytning til anden bolig afhjælper dette problem helt eller delvist.
 • Helhedsvurdering - hvad vægter kommunen

  I helhedsvurderingen vægter kommunen blandt andet:

  • Har du et akut behov? Bor du for eksempel aktuelt på gaden, på et forsorgshjem, krisecenter, bomiljø eller er i efterværn?
  • Har du særlige sociale problemer eller en betydelig nedsat funktionsevne, der gør, at du ikke kan løse din boligudfordring på lige fod med andre?
  • Kan du ikke overskue at søge bolig pga. psykiske og sociale udfordringer for eksempel depression, angst eller andre psykiske lidelser, eller har du et misbrug?
  • Har du en kognitiv funktionsnedsættelse eller en adfærd, der gør søgning af bolig svær?
  • Har du ikke et netværk, der kan hjælpe?
  • Har din familie særlige sociale problemer, der påvirker jeres børns levevilkår, og kan I ikke selv løse jeres boligudfordring på lige fod med andre?
  • Er du og din familie i en situation, der er så udfordrende for dig og din ægtefælle eller samlever, at det går ud over dit/jeres barn eller børn? 

  Kommunen tager desuden med i sin vurdering, hvilke boligsøgende, der har det største behov for at få anvist en bolig.

 • Forudsigeligt boligproblem

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke akut hjælpe dig med en bolig, hvis du flytter til kommunen med et forudsigeligt boligproblem.

  • Et boligproblem vil blandt andet kunne betegnes som forudsigeligt, hvis du:
  • Tager ophold hos familie, bekendte m.fl.
  • Indgår et periodebestemt/midlertidigt lejemål
  • Tilmelder dig en ulovlig adresse
  • Tilflytter en bolig, som du – allerede på indflytningstidspunktet eller undervejs – ved, er uegnet i forhold til størrelse, økonomi mv.
  • Selv siger din bolig op
  • Opholder dig på et socialt tilbud, forsorgshjem eller botilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er er handlekommune efter serviceloven
  • Har været udrejst af Danmark, er kommet tilbage og derfor står uden bolig.

Flere oplysninger om boligsocial anvisning

 • Det skal du gøre, inden du søger om hjælp til bolig

  Bor du allerede i en lejebolig, kan du have mulighed for at få løst dit boligproblem ved at forhøre dig om dine muligheder for en ny bolig i dit eget boligselskab. Er du skrevet op i et boligselskab, skal du rette henvendelse dertil og forhøre dig om dine muligheder for at få anvist en bolig. Derudover skal du være aktivt boligsøgende.

 • Sådan ansøger du om at blive skrevet op på kommunens liste for boligsocial anvisning

  Hvis du allerede har kontakt til en sagsbehandler i Center for Social Indsats, skal du kontakte denne med dit ønske om at blive skrevet op på kommunens boligsociale liste.

  Ellers skal du kontakte Borgerservice. Det kan du gøre ved et telefonopkald eller via en sikker mail. Du finder kontaktoplysninger i den røde kontaktboks.

 • Hvis din situation ændrer sig

  Er din ansøgning imødekommet, og du er blevet skrevet op på den boligsociale liste, skal du være opmærksom, hvis din situation ændrer sig. Det kan nemlig betyde, at du ikke længere opfylder kriterierne for at stå på listen, og hvis det er tilfældet, vil du blive slettet fra listen, og det vil du få besked om.

  Du er forpligtet til at give besked, hvis du selv har fundet bolig, eller hvis din situation ændrer sig. Det gør du ved et telefonopkald til os eller ved at sende os en sikker mail. Du finder kontaktoplysninger i den røde kontaktboks.

  Mens du står skrevet op på den boligsociale liste, skal du fortsat være aktivt boligsøgende.

  Hvis du har fået et afslag på at blive skrevet op på den boligsociale liste, så kan du ansøge igen, hvis din situation har ændret sig.

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan få tilbudt en bolig?

  Lyngby-Taarbæk Kommune skriver ansøgere op på den boligsociale liste efter en konkret og individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Der er ikke tale om et almindeligt ventelisteprincip, hvor man får et nummer på listen.

  Når en bolig bliver ledig, vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune, hvem der har det mest akutte behov for en bolig. Lyngby-Taarbæk Kommune råder kun over et begrænset antal boliger, og derfor må du forvente, at der kan være ventetid på at få anvist en bolig.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor heller ikke garantere, at du får tilbudt en bolig. Det er vigtigt, at du selv er aktivt boligsøgende. På siden ”almennyttige boligselskaber”  kan du se liste over de almennyttige boligselskaber i Lyngby-Taarbæk Kommune. Via deres hjemmesider kan du skrive dig op på deres ventelister.

 • Hvorhenne kan jeg få tilbudt en bolig?

  Du kan ikke selv vælge hvor i Lyngby-Taarbæk Kommune, du vil bo. Det vil sige, at du kan få tilbudt en bolig i hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Hvis du får tilbudt en bolig

  Når Lyngby-Taarbæk Kommune har et tilbud til bolig til dig, kontakter vi dig med information om boligens beliggenhed, størrelse, husleje mv.

  Hvis du ønsker at tage imod boligtilbuddet, skal du give besked til Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor 5 arbejdsdage.

  Din sagsbehandler (ofte den, der har skrevet dig på den boligsociale liste) i kommunen får også besked om tilbuddet og kan hjælpe med råd og vejledning omkring boligstøtte, indskudslån, m.v. Har du ikke i forvejen kontakt til en sagsbehandler, vil du blive kontaktet af en. 

  Du skal, inden du skriver under på lejekontrakten, være sikker på at du kan betale indskud mv. i forbindelse med overtagelse af boligen fx ved opsparing, enkeltydelse eller lån. Du skal kunne overtage boligen fra anvisningstidspunktet. Lyngby-Taarbæk Kommune giver boligselskabet besked, og de kontakter dig angående de praktiske detaljer omkring lejekontrakt, indflytning, mv.

  Når du siger ja til et boligtilbud, har du samme vilkår og forpligtelser som de øvrige lejere i boligselskabet. Du har ligeledes samme mulighed som øvrige lejere for intern flytning efter boligselskabets regler.

 • Hvis du siger nej til et boligtilbud

  Hvis du ikke ønsker at tage imod det boligtilbud, som kommunen tilbyder eller undlader at svare på det fremsendte tilbud, bliver du slettet af den boligsociale liste.

Klagemulighed

Afgørelsen er endelig, og du har ikke mulighed for at klage til andre instanser som fx Ankestyrelsen over for eksempel afslag på anvisning, ventetid eller den bolig, du får anvist. Det skyldes, at boligsocial anvisning er et område, hvor kommunen selv har mulighed for at fastlægge sit serviceniveau.

Såfremt du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at anlægge et civilt søgsmål ved Retten i Lyngby.