Gå til hovedindhold
Du er her:

Enkeltydelser

I særlige tilfælde kan kommunen yde hjælp til betaling af enkeltudgifter, som du ikke selv kan betale eller dække på anden måde.

Regler for enkeltudgifter

 • Hvem kan søge om enkeltydelser

  Hvis du har været ude for ændringer i din livssituation, som har haft indflydelse på dine økonomiske forhold (for eksempel arbejdsløshed eller sygdom) så har du mulighed for at søge om hjælp til rimeligt begrundede og uforudsete udgifter.

  Kommunen kan undtagelsesvis og efter en konkret vurdering i din sag, dog yde hjælp til udgifter du har kunnet forudse, hvis det vurderes at være af afgørende betydning for din og din families videre livsførelse.

  Du har mulighed for at søge om hjælp i forbindelse med en flytning.

  Du har mulighed for at søge om hjælp til helbredsmæssigt nødvendige udgifter.

 • Det kan du søge om hjælp til

  Hvilke udgifter der er rimeligt begrundede og uforudsete, vil altid bero på en konkret vurdering i din sag.

  Hvis der er nødvendigt for dig at flytte (for eksempel på grund af samlivsophør), så kan du søge om økonomisk hjælp til flytning. Inden hjælpen kan ydes, vurderer kommunen bl.a. om du har haft mulighed for at spare op og om du fremadrettet har mulighed for at afholde dine nye boligudgifter. Hvis du har en passende bolig, vil du som udgangspunkt ikke kunne få hjælp til flytning.

  Hvis du har udgifter til helbredsmæssige nødvendig og helbredsmæssige velbegrundet behandling, og du ikke selv kan betale, har du mulighed for at søge om hjælp. Det kan f.eks. være briller, tandbehandling og medicin. Du skal være opmærksom på, at kommunen ved sin vurdering bl.a. vil tage hensyn til nødvendigheden af behandlingen på kortere og længere sigt, prisaftaler med optiker og CTR-tilskud.

 • Det skal du vide, inden du søger

  Hvis du kan få hjælp efter anden lovgivning, skal denne mulighed udnyttes først.

  Hvis du har mulighed for at låne pengene i banken eller via dit netværk, skal denne mulighed udnyttes først.

  Du kan ikke få en enkeltydelse, hvis den direkte kompenserer for en sanktion i din ydelse (for eksempel din kontanthjælp eller uddannelseshjælp).

  Du kan som hovedregel ikke få dækket udgifter, som du allerede har betalt for. Køb derfor ikke noget inden du ansøger.

  Det er ikke muligt at yde hjælp til betaling af gæld til det offentlige, for eksempel skatterestancer, restance til daginstitutioner og bøder.

Hvordan søger du

Du kan ansøge elektronisk ved at følge ovenstående link. Hvis du ikke er digital, kan du hente ansøgningsskemaet samt vejledning ved personlig henvendelse i Borgerservice eller i Jobcentrets reception.

For at kommunen kan behandle din ansøgning, er det vigtigt, at du udfylder alle punkter på ansøgningsskemaet, og at du vedlægger dokumentation for dine indtægter, udgifter og formueforhold.

Derudover er det vigtigt, at du vedlægger dokumentation for den udgift, du søger om hjælp til. Det kan for eksempel være et behandlingsoverslag fra din tandlæge, medicinoversigt eller tilbudt bolig.