Gå til hovedindhold
Du er her:

Opkrævningen

Afdelingen ønsker at hjælpe med at løse dit betalingsproblem gennem rådgivning og drøftelse af dine muligheder.

Vores opgave

Hvis du ikke betaler en faktura fra kommunen til tiden, vil du modtage et brev fra kommunens opkrævningsafdeling.

Afdelingen ønsker at hjælpe med at løse dit betalingsproblem gennem rådgivning og drøftelse af dine muligheder. Det kan kun lade sig gøre, hvis du reagerer, når du får en faktura, eller vi skriver til dig.

Opkrævningens opgave er at sørge for, at krav bliver opkrævet og betalt. Det kan dreje sig bl.a. om:

 •     Ejendomsskat
 •     Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
 •     Boligindskudslån
 •     Institutionsbetaling
 •     Parkeringsafgifter
 •     Bibliotekskrav
 •     Serviceydelser 

Råd og vejledning

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

  Modregning og indtrædelse

  Hvis du har penge til gode hos det offentlige, og du samtidig har en ubetalt faktura hos os, vil beløbet blive anvendt til betaling af din restance, uanset om du har en betalingsaftale med Opkrævningen. Det kalder vi enten modregning eller indtrædelse.  Hovedreglen i modregning/indtrædelse er, at når staten udbetaler penge til dig, kan pengene bruges til dækning af din statslige restance. Og når kommunen udbetaler penge til dig, kan pengene modregnes til dækning af din kommunale restance.  Herudover har kommunen mulighed for at indtræde - i stedet for dig - i din ret til overskydende skat, hvis du skylder visse sociale restancer. Det betyder, at hvis du skal have udbetalt overskydende skat, så bruger vi beløbet til dækning af restancen, og du får tilsendt en underretning.

  Vi foretager modregning i børneydelsen

  Hvis du skylder for betaling til børnepasning, vil der blive modregnet i børneydelsen. Modregning vil også ske, selvom du har en betalingsaftale.  Beløbet vil blive betragtet som et ekstraordinært afdrag på en betalingsaftale.  Hvis du får kontanthjælp, kan vi tilbageholde i hjælpen til dækning af den månedlige udgift til børnepasning.

  Ægtefællens overskydende skat

  Hvis du er i restance, og din ægtefælle skal have udbetalt en overskydende skat, vil ægtefællen modtage en anmodning om frivilligt at transportere den overskydende skat til dækning af din restance.

  Pris for rykkerprocedure

  Hvis du kommer i restance med betalingen, går Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med en rykkerprocedure. Den rykkerprocedure er forbundet med omkostninger for dig i form af gebyrer.

  • Påmindelse (kun parkeringsafgifter) - Gratis
  • Rykkerskrivelse - 250 kr.

  Rentebærende restancer:

  • Ejendomsskat 0,4 %
  • Boliglån følger diskontoen

  Du skal være opmærksom på at et krav kan sendes videre til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, og det kan medføre flere omkostninger for dig.

 • Betalingsaftale muligheder
  • Udskyde forfaldsdato
  • Dele fakturaen op i rater - dog max. over 12 måneder
  • Søge om betalingsmæssig henstand
  • Hvis du henvender dig inden forfaldsdato, og vi accepterer din anmodning om betalingsaftale, kan du helt undgå gebyr

  En betalingsaftale kræver normalt, at du skal give os oplysninger om dine indtægtsforhold.

  Du kan altid selv henvende dig til Opkrævningen og anmode om en betalingsaftale, så længe restancen ikke er oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

 • Fakturatyper uden mulighed for betalingsaftale

   

  • Ejendomsskat
  • løbende daginstitutionsbetaling
 • Aftalebrev

  Når vi har indgået en betalingsaftale, vil du efterfølgende modtage et aftalebrev. Her bliver det oplyst:

  • hvilke restancer aftalen indeholder
  • hvornår og med hvilket beløb der skal betales
  • at du skal betale rettidigt for at undgå rykker
  • at der tages forbehold for eventuel modregning i overskydende skat og moms
  • at rentebærende restancer ikke er fritaget for renter i afdragsperioden
  • at hvis hele restancen ikke er dækket med den aftalte betalingsordning, skal du henvende dig til Opkrævningen, når det sidste afdrag er betalt
  • at du skal kontakte Opkrævningen, hvis der sker væsentlige ændringer i husstandens økonomi, således at aftalen kan tages op til fornyet vurdering

  Aftalebrevet er en sikkerhed for både dig og Opkrævningen, at alle oplysninger er videre givet og at eventuelle misforståelser vedrørende en betalingsaftale bliver rettet hurtigst muligt.

 • Forbehold for betalingsaftale

  Selv om du har indgået en betalingsaftale, og fakturaen ikke kan betales inden forfaldsdato, er der nogle forbehold, der ikke kan undgås:

  • modregning/indtrædelse i overskydende skat/Børneydelse

 • Råd
  • Kommunens borgere kan få råd og vejledning hos Opkrævningen omkring mulige løsninger på afvikling af restancer til det offentlige
  • Alle har ret til at blive hørt, inden der træffes en afgørelse. Du har derfor mulighed for at give yderligere oplysninger, som du mener er relevante for at træffe en korrekt afgørelse i din sag

   Der kan klages over trufne afgørelser. Klagevejledning vil fremgå af den afgørelse, Opkrævningen har truffet

 • Klagevejledning

  Det kan du klage over:

  • Klage over fastsættelse af betalingsordning
  • Daginstitution og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Klagen fremsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Økonomi og Indkøb - Opkrævningen
  • En klage har ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at den aftale, der er truffet afgørelse om, skal betales som fastsat. Hvis klageinstansen giver dig medhold, vil tilbagebetaling af det, som du allerede har indbetalt, finde sted hurtigst muligt
  • Klage over modregning / indtrædelse i overskydende skat
  • Klage over modregning /indtrædelse for daginstitutionsrestance, boligstøtte, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og andre krav efter sociallovgivningen, afgøres af Det Sociale Nævn. Klagen skal du sende til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Økonomi og Indkøb - Opkrævningen
  • Klage over modregning mv. for andre kommunale krav, f.eks. p-afgifter, skal du sende til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Økonomi og Indkøb - Opkrævningen
 • Betaling fra udlandet

  Hvis du skal betale en regning fra Lyngby-Taarbæk kommune fra udlandet, skal du benytte disse oplysninger:

  Bankoverførsel fra udlandet:

  Iban.nr. DK6430000009021000

  Swiftnr. Dabadkkk

Betalingspolitik

Formålet med Betalingspolitikken er at sikre en effektiv opkrævning og inddrivelse af kommunens tilgodehavender.

Betalingspolitiken beskriver, hvordan borgere, virksomheder, foreninger eller andre betaler til kommunen.

Politiken bygger på

 • at borgere, virksomheder og ejere må forventes at have fuld klarhed over de ydelser, de skal betale til Kommunen, og
 • at borgere, virksomheder og ejere har tilstrækkelig klarhed over deres egen økonomi til, at de ved, hvornår de kan have betalingsproblemer og derfor har brug for at kontakte kommunen for at aftale, hvad der skal ske.