Gå til hovedindhold
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Folkepension

 • Hvornår kan du få folkepension?

  Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født. 

  Fødselsdato
  Folkepensionsalder

  31. december 1953 eller tidligere
  65 år

  1. januar 1954 – 30. juni 1954
  65 ½ år

  1. juli 1954 – 31. december 1954
  66 år

  1. januar 1955 – 30. juni 1955
  66 ½ år

  1. juli 1955 – 31. december 1962
  67 år

  1. januar 1963 – 31. december 1966
  68 år

  1. januar 1967 eller senere 
  69 år 

  Tallene i skemaet er vejledende. Folkepensionsalderen kan blive forhøjet, fordi den bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder.

 • Tillæg til folkepension

  Som folkepensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din situation og din såkaldte ’personlige tillægsprocent’, der bliver beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst.

  Vær opmærksom på, at hvis du får brøkpension, dvs. en brøkdel af den fulde pension, kan du måske få et personligt tillæg hos kommunen som supplement til din folkepension.

  De typiske ydelser til folkepensionister er:

 • Hvis du har ret til ældrecheck

  Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension.

  Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du dog gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

 • Kan jeg udskyde min folkepension?

  For at udskyde din folkepension skal du:

  • have ret til
   folkepension
  • arbejde mindst 750
   timer inden for et kalenderår
  • kunne dokumentere,
   at du arbejder. Du får besked, hvis du skal indsende dokumentation.

  Hvis du udskyder din folkepension mindre end et
  kalenderår, bliver det antal timer, du skal arbejde, tilpasset perioden. Hvis du
  fx udskyder din folkepension fra 1. juli til 31. december, så skal du arbejde
  mindst 375 timer.

  Hvad får jeg ud af at udskyde min folkepension?

  Når du udskyder din folkepension, optjener du en
  venteprocent. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere optjener
  du i venteprocent. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt,
  betyder det, at du får mere i folkepension i form af et ventetillæg.

  Størrelsen på ventetillægget afhænger af din
  venteprocent.

  Ventetillæg bliver beregnet som en procentdel
  (venteprocenten) af dit grundbeløb og pensionstillæg, medmindre du vælger at få
  dit grundbeløb udbetalt som et engangstillæg.

  Vær opmærksom på at Udbetaling Danmark først kan beregne din venteprocent, når du vælger at få
  din folkepension udbetalt.

  Venteprocenten afhænger af:

  • hvor længe du
   udskyder pensionen
  • hvor gammel du er
   på det tidspunkt, hvor du vælger at få folkepensionen udbetalt
  • hvordan du vælger
   at få dit ventetillæg udbetalt

  Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat rådgiver, hvis du vil have rådgivning om, om det kan betale sig for dig at udskyde din pension. Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerne.

 • Hvorfor bliver folkepensionen gjort op?

  Opgørelsen vil enten vise at:

  1. Du har fået den folkepension, du har ret til.
  2. Du har fået for meget i folkepension, og du skal betale penge tilbage.
  3. Du har fået for lidt i folkepension, og du skal have penge tilbage.
  Se video om hvordan opgørelse af pension fungerer

   Hvornår gør Udbetaling Danmark min folkepension op?

  Udbetaling Danmark gør din folkepension op fra juni, når din årsopgørelse er klar fra Skattestyrelsen.

  Hvis du eller samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op i september, når begge jeres årsopgørelse fra Skattestyrelsen er klar.

  Hvordan gør Udbetaling Danmark min folkepension op?

  Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din folkepension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din folkepension, kan du se hvilke indkomstoplysninger Udbetaling Danmark har beregnet din pension ud fra. 

   

 • Hvis du har brug for hjælp

  Har du spørgsmål om folkepension, kan du læse mere her:

  Her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du skal huske
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx til at udfylde din ansøgning.

  Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

 • Hvordan sikrer jeg, at jeg får det rigtige i pension? (film)

  Film om forskudsopgørelsen og pension (nyt vindue)