Gå til hovedindhold
Du er her:

Helbredstillæg

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg kan udbetales til både folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt deres førtidspension før 1. januar 2003.

Helbredstillæg

Helbredstillæg ydes som tilskud til helbredsrelaterede udgifter. Det er en betingelse, at sygesikringen yder tilskud til udgiften. Der kan ydes helbredstillæg til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, psykologhjælp og høreapparater. For yderligere oplysning om høreapparater henvises til Region Hovedstadens hjemmeside i nedenstående link.

Udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg ydes som tilskud til helbredsrelaterede udgifter der ikke er sygesikringstilskud til. Det drejer sig om briller, fodpleje og tandproteser.

Kommunen har indgået aftaler med forskellige leverandører om faste priser på disse ydelser. Det er disse faste priser, det udvidede helbredstillæg beregnes ud fra.

For udvidet helbredstillæg gælder, at

  • Du frit kan vælge leverandør
  • At tilskuddet til briller, fodpleje og tandproteser skal være bevilget, inden ydelsen bestilles.

Nederst på siden kan du finde blanketter, som du kan få din leverandør til at udfylde.

Beregning af tilskud

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg beregnes ud fra din personlige tillægsprocent. Din personlige tillægsprocent fastsættes hvert år 1. januar på grundlag af dine indtægter ud over folke- eller førtidspension.

Hvis tillægsprocenten er 0, kan du ikke få tilskud.

Hvis din tillægsprocent er 100, kan du få 85% i tilskud til kommunens faste priser på de forskellige ydelser.

Det er en betingelse for at kunne få helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg, at du og eventuel ægtefælle eller samlever ikke har en samlet formue som  ligger over grænseværdien, som fremgår af linket øverst på denne side. Formuegrænsen reguleres hvert år.