Gå til hovedindhold
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Når du får seniorpension

 • Udbetaling Danmark udbetaler din seniorpension

  Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

  Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, at du skal starte udbetalingen af
  din seniorpension. Du kan først starte udbetalingen, når du har modtaget
  brevet.

 • Hvornår får jeg udbetalt min seniorpension?

  Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension til
  din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din seniorpension bliver udbetalt
  bagud. Det vil sige, at din seniorpension for fx marts bliver udbetalt til
  sidst i marts.

 • Min indkomst i den måned, jeg bliver seniorpensionist

  Når du bliver seniorpensionist, kan din pension
  blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge,
  efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du
  bliver seniorpensionist eller senere.

  Her kan du se et eksempel på, hvornår en
  udbetaling kan påvirke din seniorpension: 

  Eksempel – Du får
  udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver seniorpensionist

  Den 1. september bliver du seniorpensionist, og den 20. september får du
  udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du
  får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter
  du er blevet seniorpensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af
  din seniorpension. Derfor kan din seniorpension blive sat ned.

  Er din
  indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

  Hvis du
  mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med
  udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv.,
  skal du kontakte din arbejdsgiver.

 • Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

  Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

  Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

  Seniorpension pr. måned i kr. før skat
  (2024)

  Enlig
  Gift eller samlevende

   20.370 kr.
  17.315 kr.

    

  Seniorpension pr. måned i kr. før skat
  (2023)

  Enlig
  Gift eller samlevende

   19.738 kr.
  16.778 kr.

   

  Beregn din seniorpension uden MitID

  Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få
  udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en
  ansøgning.

  Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som
  førtidspension.

  Din seniorpension kan blive sat ned 

  Hvis din ægtefælle/samlever ikke
  er pensionist, så ser vi bort fra de første 267.012 kr. , ud over
  arbejdsindkomst, når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen.

  Uanset hvor stor din ægtefælles/samlevers indkomster er, ud over arbejdsindkomst,
  så kan vi maksimalt medtage 273.800 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst
  til beregningen.

  Eksempel: 
  Dette vil sige, at hvis din ægtefælle/samlever har en årlig indkomst på 600.000
  kr., ud over arbejdsindkomst, så vil vi se bort fra de første 267.012
  kr. Efterfølgende vil der være 338.100 kr. tilbage, hvor vi maksimalt
  medtager 273.800 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

  Bemærk at beløbene ændres, hvis du ikke er seniorpensionist hele året. Hvis du
  fx modtager seniorpension fra den 1. juli, så vil du i det pågældende år være seniorpensionist i 6 måneder. Ovenstående beløb (267.012 kr. og 273.800 kr.)
  vil derfor blive halveret, så de i stedet vil være 133.506 kr. & 136.900
  kr.”

 • Må jeg have andre indkomster ud over seniorpension?

  Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over
  seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis din/jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

  Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget
  du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved
   personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra
   pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre
   løbende ydelser, fx erstatninger
   Indkomst ud over
   seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

  Derudover har det også betydning, om din ægtefælle/samlever er pensionist eller ej.  

  Hvis din samlever ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 275.556 kr. (2024) / 267.012 kr. (2023), når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen. Uanset hvor stor din samlevers indkomster er, så kan vi maksimalt medtage 282.556 kr (2024) / 273.800 kr. (2023) som din samlevers indkomst til beregningen.

  Indkomstgrænse i
  kr. om året før skat (2024)

  I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

  Du er
  Seniorpension bliver sat ned ved indkomst over:
  Seniorpension bortfalder ved indkomst over: 
  Procentsats for nedsættelse: 

  Enlig

  86.900 kr. 
  901.700 kr. 
  30% 

  Gift/samlevende med pensionist 

  138.000 kr. 
  1.523.200 kr. 
  15% 

  Gift/samlevende med ikke-pensionist  
  138.000 kr. 
  830.600 kr. 
  30% 

  Indkomstgrænse i
  kr. om året før skat (2023)

  I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

  Du er
  Seniorpension bliver sat ned ved indkomst over:
  Seniorpension bortfalder ved indkomst over: 
  Procentsats for nedsættelse: 

  Enlig

  84.200 kr. 
  873.800 kr. 
  30% 

  Gift/samlevende med pensionist 

  133.700 kr. 
  1.476.000 kr. 
  15% 

  Gift/samlevende med ikke-pensionist  
  133.700 kr. 
  804.900 kr. 
  30% 

  Hvis du ikke er pensionist hele kalenderåret, så omregnes ovenstående beløb til det antal måneder du er pensionist i det pågældende år.

  Seniorpensionen nedsættes med ovenstående procentsatser, af det beløb, den årlige indkomst overstiger indkomsten grænsen med.  

  Du kan lave en foreløbig beregning af din
  seniorpension ud fra dine oplysninger her:

 • Din seniorpension kan gøres hvilende

  Seniorpension kan gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 232.500 kr. (2024) / 224.640 kr. (2023) om året.

  Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Seniorpension.

  Du skal også kontakte Seniorpension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 232.500 (2024) / 224.640 kr. (2023) om året.

 • Hvad sker der, når jeg går fra seniorpension til folkepension?

  Din seniorpension ændres
  automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

  Du modtager et brev fra
  Udbetaling Danmark 6 måneder før, du overgår til folkepension.

 • Hvad sker der med min seniorpension, når jeg flytter til udlandet?

  Læs mere om reglerne for
  at tage din seniorpension med, når du flytter til udlandet:

 • Jeg eller min ægtefælle/samlever har indkomster fra corona-relateret arbejde

  Er du seniorpensionist, og har du eller din ægtefælle/samlever arbejdet ekstra i forbindelse med corona-situationen, skal du oplyse den corona-relaterede indkomst til Udbetaling Danmark.  

 • Hvis du har indkomster fra en arbejdsplads, som udfører opgaver i forbindelse med fordrevne fra Ukraine

  Arbejder du eller din ægtefælle/samlever på en arbejdsplads, som varetager opgaver med personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal indkomsten fra dette arbejde ikke indgå i beregningen af din seniorpension. Læs mere herunder:

 • Din pension som enlig, hvis du giver husly til ukrainske flygtninge

  Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

  Før de får opholdstilladelse eller asyl

  Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

  Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

  Hvis de får eller har opholdstilladelse

  Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

  Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

  Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

  Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

  Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

  Hvis du får varmetillæg
  Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig
 • Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden
  Hvis du skal hjælpe en anden

  Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

  Hvis en anden skal hjælpe dig

  Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

  Sådan gør I

  Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

 • Hvis du har spørgsmål til udbetalingen af din seniorpension
  Spørgsmål om
  udbetaling af seniorpension

  Har du spørgsmål om beregningen
  eller udbetalingen af din seniorpension, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

  Spørgsmål om ansøgning
  og tilkendelse af seniorpension

  Har du spørgsmål om
  tilkendelsen af seniorpension, skal du kontakte Seniorpension.

 • Vil du vide mere
  Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

  Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

  Hvis du er utilfreds eller vil klage

  Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Derfor skal du kontakte eller klage til Seniorpension, hvis du er uenig i deres afgørelse. Seniorpension skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

  Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

  Lovgivning

  Her kan du læse mere om lovgivningen for seniorpension.